Det nye Torvet er tilgjengelig for alle

Torvflata

Det nye Torvet er universelt utformet. Det betyr at alle kan bruke plassen uavhengig av funksjonsevne. Dette er en viktig forutsetning for utformingen av byrommet, og det er planlagt med tanke på framkommelighet, miljø og at det skal være lett å orientere seg.

En utforming som gjør omgivelsene brukbare for personer med nedsatt bevegelsesevne, astma og allergi, og hvor det er lett å orientere seg, er bra for alle. Da er stedet også mer funksjonelt for personer uten nedsatt funksjonsevne.

Under kan du en film som Kommunenes Sentralforbund har laget om universell utforming av Torvet i Trondheim: