Bronseplaketter markerer hvert klokkeslett

Bronseplaketter

De flotte solurplakettene ble montert i bakken rundt statuen av Olav Tryggvason i begynnelsen av november (Foto: Carl-Erik Eriksson).

I begynnelsen av november ble bronseplaketter montert i bakken rundt Olav Tryggvason. Plakettene er inspirert av trondheimsrosa, og det er lokale håndverkere fra Nidaros Metallvarefabrikk som har laget dem.

Ikke alt blir nytt på Torvet. Mange trondhjemmere har nok vært glad for at Olav Tryggvason har stått stødig under hele byggeperioden. Statuen blir stående, og soluret med kompassrosen blir bevart. Elementene foredles slik at soluret og kompassrosen blir som et smykke på den åpne plassen.

Ikke alt blir nytt på Torvet. Mange trondhjemmere har nok vært glad for at Olav Tryggvason har stått stødig under hele byggeperioden. Statuen blir stående, og soluret med kompassrosen blir bevart. Elementene foredles slik at soluret og kompassrosen blir som et smykke på den åpne plassen.

Før var det tre trinn rundt statuen. På det nye Torvet blir det et ekstra trinn med fontene og bedre plass til å sitte. Den gamle malen for kompassrosen blir brukt på nytt, og det er brukt brostein fra 1800-tallet som ble tatt opp under de arkeologiske utgravingene. På den måten blir historien med videre. Mellom de gamle brosteinene i kompassrosa er det montert små lysdioder slik at stjerna også vil funkle i mørket.

Soluret fra 1930 får nå en tydeligere utforming med plaketter og vannur. Hvert klokkeslett i soluret markeres med en bronseplakett nedfelt i skiferdekket. Plakettene med romertall er laget av gjørtlere ved Nidaros Metallvarefabrikk. Nytt blir også et vannur i statuens sokkel. Vannet vil renne ut i små bekker på klokkeslettene tre, seks, ni og tolv samtidig som fontenespruter markerer timeslagene. Disse elementene gjøres ferdig til våren.

13.12.2019

Bronseplaketter
Bronseplaketter
Bronseplaketter