Tilgjengelighet for alle

Torvet – et godt sted å være for alle

Det nye Torvet er universelt utformet. Det betyr at alle kan bruke plassen uavhengig av funksjonsevne.

Dette er en viktig forutsetning for utformingen av byrommet, og det er planlagt med tanke på framkommelighet, orienterbarhet og miljø.

Med rullator på Torvet

Alle skal kunne bruke nye Torvet uavhengig av funksjonsevne. (Foto: Glen Musk)

Torvet har:

  • flatt dekke uten trinn og kanter.

  • frie gangsoner uten hinder adskilt fra møbleringssone med møbler og vegetasjon.

  • mange og varierte sitteplasser som gir alle mulighet til å delta i det sosiale livet. Rullestoler og barnevogner kan lett komme inntil bord, stoler og benker med gode armlener og ryggstø.

  • gangsoner som holdes åpne og fri for snø og is om vinteren.

  • naturlige ledelinjer som gjør det lettere for personer med nedsatt orienteringsevne å finne fram.

  • god belysning slik at gangsonene trer tydelig fram i mørket.

  • teleslynge knyttet til mikrofoner, scene- og høytaleranlegg slik at personer med høreapparat får en god opplevelse av konserter, taler og andre arrangement på Torvet.

  • trær og blomster som ikke er allergifremkallende og som gir best mulig forhold for astmatikere og allergikere.

En utforming som gjør omgivelsene brukbare for personer med nedsatt bevegelsesevne, orienterbarhet, astma og allergi, er mer funksjonell også for personer uten nedsatt funksjonsevne.