Informasjon om Torvet i byggeperioden

Interessen rundt Torvet er stor og ombyggingen berører mange. For at nyttig og viktig informasjon rundt prosjektet skal nå ut til berørte og alle som ønsker å følge utviklingen, er det opprettet flere informasjonskanaler.

Nettside

Torvet-prosjektet har egen nettside, og her inne vil vi legge ut informasjon og nyheter fortløpende. Her kan du også finne illustrasjoner som viser hvordan Torvet blir etter ombyggingen og lese mer om prosjektet.

Den siste byromsundersøkelsen viser at nærmere 40 000 mennesker passerer og oppholder seg på Torvet i løpet av en dag, noe som gjør plassen til det byrommet flest besøker. Under byggeperioden blir det ikke mulig å bruke Torvet som i dag, og for å gjøre det lettere å orientere seg blir byggegjerdene skiltet.

Nettsiden til Torvet

Butikker og restauranter rundt Torvet skal holde åpent under ombyggingen og veien fram til inngangene blir merket der det er nødvendig.

Byggetrinn 1 omfatter Kongens gate mellom Prinsenkrysset og Torvet. Arbeidet med selve torvflata starter våren 2018 når byggetrinn 2 kommer i gang.

Nyhetsbrev og nabovarsel

Via hjemmesiden er det mulig å melde seg på som mottaker av nyhetsbrev. Dette gir en fin mulighet til å følge med på hva som skjer på Torvet under ombyggingen. Påmelding gjøres ved å legge igjen e-postadresse i grønt felt nederst på siden.

Når anleggsarbeidet kommer i gang vil kommunens byggeledere sammen med entreprenør formidle nyttig og viktig informasjon om prosjektet til de som blir berørt i det daglige. Nabovarsel blir også lagt ut på nettsiden.

Informasjonstavler

Trondheim kommune ønsker å vise byens befolkning hvordan nye Torvet blir. Derfor er det satt opp seks informasjonstavler med til sammen tolv plakater i området. Tavlene vil flyttes rundt og plasseres der det lar seg gjøre under byggeperioden.

Framdrift

Byggetrinn 1:

  • Når: oktober 2017 – våren 2018

  • Hvor: Kongens gate fra Prinsens gate og fram til Torvet, samt Bersvendveita.

  • Hva: Nye gate- og fortauslinjer skal anlegges samt nytt vann – og avløpssystem og annen infrastruktur. I tillegg skal det bygges nytt underjordisk rom for høyspent-trafo. Til slutt skal det legges ny anleggsasfalt over hele området. Steinlegging kommer i byggetrinn 2.

Byggetrinn 2:

  • Når: Våren 2018 – sommer 2020

  • Hvor: Torvet og Kongens gate fram til Nordre gate

  • Hva: Omfattende omlegging og fornyelse av teknisk infrastruktur under bakken, steinlegging, møblering og planting.

19.10.2017