Vinneren er "Piece of cake"

Illustrasjon av scenen på Torvet

En enstemmig jury kårer ”Piece of cake” av HUS Arkitekter AS/ Multiconsult AS til vinner av konkurransen og anbefaler at Trondheim kommune inngår et samarbeid med teamet bak ”Piece of cake” for å innarbeide forslaget i det videre arbeid med opprusting av Torvet.

Juryens uttalelse om bidraget:

Generelt

Dette er det andre av de to forslagene som ble bedt om å utdype innsendt materiale. Forslaget viser en leken og spennende møbelserie som spilte godt sammen med gulvet på scenen. Forfatteren argumenterte i det innsendte materialet for et scenebygg med et spekter av muligheter for konstruksjon av et lett scenetak, men viste bare et enkelt, sirkulært tak med bakvegg og søyler med begrensete arrangementsmessige muligheter. Juryen ønsket en utdyping av forslaget fra forfatterne spesielt ble bedt om å følge opp sin påpekning av flere muligheter for utvikling av scenetaket.

Det bearbeidete forslaget har en sterk og iøynefallende takform og presenterer en ny attraksjon på Torvet. Møblene har det samme formspråket med tunge sitteelementer kledt med tremateriale i sitteflatene og detaljer med friske farger, men er redusert til færre elementer sammensatt til en helhet.

Scene

Scenen i det bearbeidete forslaget gir dette elementet store muligheter til å bli den attraksjonen på Torvet som konkurransen etterspør. Den er gitt et mektig sirkelformet svevetak støttet av en enkel søyle. Taket er i kobber og har en ornamentikk og en lyssetting som gjør den til et blikkfang både på dag- og kveldstid. Illustrasjonen gir en umiddelbar assosiasjon til taket på Rockheim, som allerede er et sterkt Trøndersk symbol. Men gjennom materialbruk og lyssetting har taket sin egen originalitet som vil være unikt for scenen på Torvet. Juryen mener dette taket også vil patineres vakkert. Scenen fremstår som et moderne, selvstendig byggverkt på Torvet uten at den konkurrerer med statuen av Olav Tryggvason.

Taket er et sceneloft som gir mulighet for integrering av utstyr for scenerigging. Søylen inneholder et lite rom som kan romme styring for teknisk utstyr. Scenen er ekstremt fleksibel. Dette bidrar til en lav brukerterskelen og gir muligheter for mange ulike aktører til å ta i bruk scenen.

Scenegulvet har god sammenheng med de øvrige møblene på Torvet. Det gir sammen med taket mulighet for å spille i flere retninger fra scene og kan lett bygges på med standard sceneelement.

Illustrasjon av scenen på Torvet

Møbelserien

Møbelseriens geometriske former gir muligheter for å bygge et sittelandskap helt unikt for Torvet. De tunge soklene gjør møblene vanskelige å flytte på, og tredekket behagelig å sitte på. Forfatterne har innført detaljer i fargesatt lakkert stål til bord, armlene, levegger og lignende. De har presentert en fargepalett med Trondhjemsfarger og åpner dermed for muligheten til friske fargeinnslag i møbelserien. Juryen ser også muligheten for å integrere lek som et tema i møbelserien.

Juryens anbefaling

Forslaget kan gi et vesentlig bidrag til å gjøre Torvet i Trondheim mer attraktivt og levende. Juryen anbefaler derfor Trondheim kommune til å arbeide videre med forfatterne av ”Piece of cake” for utvikling av scene og møbelserie for Torvet.

Scenen vil kunne bli en flott attraksjon og et spesielt samlingspunkt på Torvet. For å lykkes med dette er det viktig at kvaliteten på materialbruken i taket er høy. Det bør også vurderes om høyden på takkonstruksjonen kan reduseres noe uten at det går utover funksjonaliteten som sceneloft.

Det lille rommet i søylen er viktig for brukervennligheten – det må vurderes hvor stort dette kan være, og hvor mektig søylen kan være.

Scenen mangler en backstage. Ved videre utvikling bør det vurderes om behovet for backstage kan løses ved doble scenetepper som kan danne rom sammen med sceneteppene og dermed gi nødvendig plass til backstagefunksjoner.

Scenen vil være en stor og dominerende lysskilde på Torvet. Denne belysningen må innarbeides i lysplanen for Torvet.

Møbelserien har en god og enkel hovedform som gir muligheter for gode variasjoner. Møbelserien må videreutvikles. Det bør utarbeides et utviklingsprogram som omfatter utarbeiding av prototyper og testing i full skala. Fargebruken må vurderes nøye slik at det blir en god balanse i helhetsinntrykket. Muligheten for integrering av lek i serien bør utprøves. Plantekarene må ikke være for små. Juryen har ingen tror på de smale plantekassene på toppen av stålveggene. Det bør utvikles en tydeligere visuell sammenheng mellom scenen og møblene. Kanskje kan ornamentene i kobberplatene gjentas i stålplatene i møbelserien.

19.12.2012