Torvet skal landes - byen deltar!

Workshop på Torvet

Sintef har oppsummert innspillene som har kommet på nettsidene og i åpne workshops på Torvet 6. juni 2012. Innspillene og rapporten er sentral i arbeidet med videreutvikling av skisseprosjektet som skjer utover høsten 2012. Materialet var også en del av grunnlaget til deltagerne i designkonkurransen for ny hverdagsscene og møblering på Torvet.

Se video fra workshop på Torvet.


11.12.2012