Torvet bygges uten parkeringshus

Illustrasjon av nye Torvet

Formannskapet i Trondheim sa seg enig med rådmannen da det nylig ble vedtatt at planene om et nytt parkeringshus under Torvet skrinlegges. Konklusjonen fra rådmannen var at et parkeringsanlegg ikke svarer ut verken samfunnsmessige mål, er lokalisert riktig eller er økonomisk forsvarlig for kommunen.

Det betyr at det omfattende arbeidet med å fornye Torvet kan fortsette uten opphold.

Oppstart neste høst

Det skal nå lages et forslag til framdriftsplan som skal legges fram for formannskapet på nyåret. Gjennomføringen av fornyingsarbeidet vil få konsekvenser for alle som bruker Torvet.

– Vi skal finne en måte å gjennomføre dette på slik at både gårdeiere, butikker og folk som bruker Torvet blir tatt hensyn til, sier prosjektleder i Trondheim kommune, Marit Solum.

Arbeidet kan komme i gang allerede høsten 2017. Byggeaktiviteten blir størst i 2018 og 2019, da vil store deler av Torvet vil være en byggeplass. Arbeidet blir mest sannsynlig delt inn i faser slik at ikke alt skjer samtidig. Hensynet til rasjonell framdrift for entreprenørene er også viktig for å unngå unødige kostnader.

Slik blir nye Torvet

Torvet er byens viktigste byrom ombyggingen skal styrke og gi nytt liv til hele Midtbyen. Utformingen skal invitere til hverdagsliv og fest, handel, servering, marked og større begivenheter som idrettsarrangement, seremonier og konserter.

For å dekke alle disse funksjonene må plassen utformes så fleksibel som mulig. Her er de viktigste hovedpunktene for nye Torvet:

Torvet skal få et solid, varig og vakkert natursteinsdekke med universell utforming slik at det blir enkelt å bevege og orientere seg fritt uten å støte på hindringer.

Utformingen skal være av høy kvalitet og skal understreke det storslagne ved Torvet. Samtidig skal det inviteres til hverdagsbruk.

Det legges til rette for aktivitet, uteservering og handel i områdene inn mot bygningene, og disse skal være godt belyst.

Marked og arrangementer får gode forhold ved at golvet blir flatt og fleksibelt og får god teknisk infrastruktur.

Torvet får mange og gode offentlige sitteplasser.

Historien om byen og Torvet skal tas vare på ved at statuen, kompassrosen og soluret består. Disse elementene blir et naturlig midtpunkt på den åpne plassen.

Les hele rapporten om Torvet her: Torvet i Trondheim – detaljert forprosjekt

Disse arbeider med å fornye Torvet:

  • Byggherre: Trondheim kommune

  • Landskapsarkitekt: Agraff AS

  • Tekniske fag: Multiconsult AS

  • Beleggsmønster: Edith Lundebrekke

  • Belysningskonsept: ÅF Lighting

  • Visualisering: Agraff AS / Visualis