Vinner av Landskapsarkitektur-prisen 2020!

Landskapsarkitekturprisen 2020 ble delt ut under NLAs fagdag i Bergen – og årets vinner er Torvet i Trondheim!

I sin begrunnelse sier juryen følgende: Å ta fatt på denne oppgaven, dette viktige byrommet, et sted med sterke historiske føringer, gjentakende ambisjoner om å være byen møteplass nr. 1 og storstue, – er ikke en oppgave for veike formgivere og oppdragsgivere, men heller en balansekunst mellom offentlige og private interesser, historiske føringer, kunst og arkitektur, handel og kapital og et program som skal gå opp.

Blomster og plakett

Prosjektet har få, men sterke elementer. Området har en soneinndeling som gjør det enkelt for alle å orientere seg. Juryen mener at torvet har fått en verdig og varig utforming som kan stå seg i et 100-årsperspektiv.

På mirakuløst vis er det lagt til rette for nesten 1000 offentlige sitteplasser. De ligger i den såkalte møbleringssonen som omkranser og rammer inn den store torvflaten. Benkene gir plass til mange, og gjennom enkel og repeterende form bidrar de til ro i det store bildet av Torvet. Granitt kan være kaldt å sitte på når temperaturen er lav. Det er derfor felt inn treseter og oppvarmede seter av marmor i granittmøblene. Steinhuggere fra hele verden konkurrerte under European Stone Festival i Trondheim om å lage skulpturer som nå pryder benkene.

Det er i prosjektet gjort utviklingsarbeid for å finne sterke og robuste løsninger ved å ta i bruk skifer som et kortreist materiale, som plassdekke. Mønstre i skiferdekket er inspirert av trøndersk åkletradisjon og gir både et eksotisk, norsk, moderne og tradisjonelt uttrykk. Det kunstneriske bidraget er godt sammenføyd med program og utforming.

Tovet gir en innbydende ramme til byliv i et klassisk byrom forbilledlig for andre felles uterom. Uterommene som nå har blitt enda viktigere i et koronaperspektiv.

Torvet kan brukes både planlagt og spontant uten mye tilrettelegging i forkant. Teknisk infrastruktur og belysning gir rom for fleksibilitet og er sømløst integrert i designet.

Formgiverne har klart å begrense virkemidlene, og står fjellstøtt i form og materialbruk. Dermed har de bidratt til å gi heve og fremme landskapsarkitekturen i klassiske og historiske byrom. Vi gratulerer Agraff arkitektur og Trondheim kommune med et fremragende prosjekt.

Gutt på sykkel på Torvet

29 prosjekter var nominert

Til årets pris var det nominert hele 29 prosjekter. Juryen plukket ut fem finalister som kjempet om den prisen. Disse var Sandvikas fjordpark, Lakkegate aktivitetspark i Oslo, gateprosjektet Bjørnstjerne Bjørnssonsgate i Drammen, kirkeparken i Drammen i tillegg til Torvet i Trondheim.

Kirkeparken i Tromsø fikk hedrende omtale under årets utdeling. Juryen trakk spesielt fram vegetasjonsbruken som er ambisiøst og inspirerende gjennomført i dette prosjektet.

Det var 6. gang prisen ble delt ut, og prisen er blitt en attraktiv hedersbevisning for utøvere av faget. Til årets pris var det nominert hele 29 prosjekter, og ifølge Norske landskapsarkitekters forening (NLA) var nivået kanskje høyere enn noen gang.

Prisen er en hederspris for landskapsarkitektur, som kan bidra til å heve, fornye og utvikle norsk landskapsarkitektur, både som plan og prosjekt. Prisen skal synliggjøre og fremme faget og deles ut årlig. Juryen kan også tildele ærespris og hedendre omtale. Forslagsretten er åpen, men juryen kan innhente begrunnede forslag. Juryen har bestått av følgende landskapsarkitekter og medlemmer i NLA:

  • Torunn Hognestad, leder av juryen

  • Ulf-Håkon Stoltz for Finnmark, Troms

  • Jan Løvdal fra Trøndelag

  • Inger Hageberg for Vestlandet

  • Tine Eilen Gunnes fra Sørlandet

  • Christine Gjermo for Østlandet

  • Inga Elen Årvoll Eidsvik, studentrepresentant

  • Astrid Skalleberg, varamedlem

02.11.2020