Planer for sommeren 2015

Testing av nye løsninger på Torvet

Trondheim kommune skal fornye Torvet. Mens vi venter på byggestart vil vi prøve ut forskjellige løsninger for å bli bedre kjent med bruken av Torvet.

Dette tilbyr vi i sommer:

  • God tilgjengelighet med et midlertidig asfaltdekke i rundkjøringa

  • Kompassrose (stjerne) malt på asfalten som hjelper oss å forstå himmelretningene

  • Solur (tall) malt på asfalten som hjelper oss med å finne ut hva klokka er. Statuen av Olav Tryggvason er viseren i soluret

  • Labyrint malt på asfalten hvor du kan finne vegen til Olav Tryggvason-statuen. (tips:Inngang til labyrinten er i sørvest)

  • Flere og varierte sittemuligheter. Vi tester ut bredde og plassering av møbleringssoner og ganglinjer

  • Vi inviterer alle til å sette farge på Torvet ved å fargelegge med kritt innenfor kvitmalte felt på asfalten. Kritt får du hos uterestaurantene på Torvet eller i infoskranken på Trondheim Torg kjøpesenter

10. august settes det i gang arkeologiske utgravinger i nordøstre kvadrant. Utgravingene skal vare i omtrent tre måneder. Det blir satt opp plakater på gjerdet rundt feltet som gir mulighet til å følge godt med når nye deler av Trondheims historie graves fram.

God bysommer!

Hilsen Trondheim kommune

02.07.2015