Disse skal levere skifer til Torvet

Illustrasjon av dekke på Torvet

Det er nå klart hvem som skal levere naturstein til det nye dekke som skal pryde Torvet i Trondheim. Disse er OppdalSten, Minera og Altaskifer.

Høye krav til kvalitet

Fire firma var prekvalifisert og har konkurrert om oppdraget. Tre leverte tilbud og har fått hver sin leveranse av skifer. Det stilles høye krav til kvalitet på steinen da Torvet fornyes i et hundreårsperspektiv. I samarbeid med Sintef er det gjort omfattende testing av de ulike skifertypene og leggemetoder, både med tanke på varighet og ønsket fargenyanse. Området som skal steinlegges på Torvet er på ca. 10 400 kvadratmeter.

Lokale leverandører

To av leverandørene holder til i Oppdal. Minera skal levere skifertypen Offerdal, mens OppdalSten leverer Trollheimen. Begge skifertypene skal legges på selve torvflata og utgjør henholdsvis mørk og lys stein i åklemønsteret. Samlet leveranse utgjør ca. 5900 kvadratmeter.

Prosjektleder Marit Solum er fornøyd med at store deler av leveransen blir av det kortreiste slaget.

– Lokale leverandører betyr normalt mindre transport og lavere utslipp i tillegg til å gi viktig grunnlag for næringsvirksomhet. Alle tre leverandører sitter også på steinressurser som samsvarte best med krav til tekniske og estetiske egenskaper som ble satt på Torvet, sier Solum.

Altaskifer skal levere stein til fortau og kantsonen inne på Torvet. Skiferen herfra skal også brukes i Kongens gate som omfattes av byggetrinn 1. Leveransen utgjør ca. 4500 kvadratmeter.