Anleggsperioden

Framdrift

Gjennomføringsplan for Torvet fikk politisk tilslutning 28. februar 2017. Anleggsarbeidet har vært omfattende og den planlagte fremdriften var som følger:

  • Høst 2017: Kongens gate vest

  • Vår 2018: Torg-flata

  • 2019: Kongens gate øst samt arbeid med belegningsstein

  • Vår 2020: Planting av blomster og trær

  • Sommer 2020: Åpning

Planting av sommerblomster på Torvet

Husker du anleggsperioden?

Nå er det mange som nyter herlige dager på det nye Torvet i Trondheim. Men det er ikke så lenge siden hele torvet var en stor byggeplass. Den mest intense delen av anleggsperioden var i 2018 og 2019 – og det nye Torvet ble offisielt åpnet i juni 2020.

Kanskje husker du litt mer hvis du tar en titt på byggefilmen fra Torvet. Bildene er fra mai 2018 til desember 2019 – og de andre bildene er fra vår og sommer 2020.