Bystyret vedtok planen for Torvet

Illustrasjon av nye Torvet

Bystyret i Trondheim vedtok ny utforming av Torvet i sitt møte 31. januar. Planen ivaretar mange historiske elementer og gir samtidig noe nytt. Opprustingen styrker bylivet i midtbyen og gjør Torvet til et enda mer attraktivt sted å være.


Prosjektet beskrives på disse nettsidene. Du kan også laste ned en rapport.


01.02.2013