Belysning på Torvet

vinterbelysning Torvet

Lys gir liv og skaper trygghet

Torvet ligger midt i byen og brukes hver dag døgnet rundt. Derfor er det viktig at den åpne plassen oppleves trygg og oversiktlig etter mørkets frembrudd. Belysningsplanen for det nye Torvet legger til rette for dette, og målet har vært å skape trygge og innbydende rammer som inviterer til aktivitet og opphold også på kveldstid.

Belysningen skal:

  • skape et gjenkjenbart visuelt uttrykk hele døgnet

  • framheve Torvets kvaliteter og bygge opp under de forskjellige funksjonene stedet har

  • respektere Torvets historiske bakgrunn

  • være enkel å drifte

Olavsstatuen og kompassrosen

Det naturlige midtpunktet på Torvet er kompassrosen og statuen av Olav Tryggvason. Kompassrosen synes godt også når det er mørkt ved hjelp av flere små fiberlyspunkt. Disse skaper en funklende effekt rundt søylen i tillegg til å ramme inn plassens mest sentrale element.

Tidligere har ikke statuen vært lyssatt annet enn under spesielle arrangement på Torvet. Nå har den fått en permanent belysning med smale lysstråler med fargefilter fra prosjektører på hustakene rundt. Søylen lyssettes av armaturer nedsenket i sokkelen. I tillegg har fontenen i sokkelen lys som gjør at vannsøylene stråler og blinker i ulike farger i mørket. Slik har statuen av byens grunnlegger nå fått en sentral plass i byen også etter mørkets frambrudd.

Lys i fontene - Torvet
Belysning Olav Tryggvason
Belysning av statuen

Lysmønster på torvflata

Det nye byromsgolvet har et dekke av naturstein med mønster inspirert av trøndersk åkletradisjon. Dette er framhevet på en diskret måte ved hjelp av prosjektører som er plassert på taket på noen av bygningene rundt Torvet.

Prosjektørene dekker deler av torvflata og lyset skaper en illusjon med referanse til nattehimmelen. Prosjektørene er stilt inn slik at de gir varierte lysmønster i forbindelse med spesielle begivenheter som jul. nyttår og andre festdager.

Torvscenen

Den nye byscenen på Torvet har et sirkelrundt tak med en lysende skjerm.

Fasadene rundt Torvet

Det anbefales at bygningene rundt Torvet framheves med belysning som er tilpasset byggenes karakter og funksjon. Lys i vinduer, over inngangsparti og arkitektonisk lyssetting av både moderne og klassiske bygninger vil gi et helhetlig visuelt inntrykk. Hornemasngården som er et kommunalt bygg, har fått ny belysning inne. Denne står på om kveldene og er et hyggelig tilskudd til opplevelsen av Torvet.

Belysning Torvscenen
Belysning torvflata
Lysmønster på torvflata

(Alle foto: Glen Musk)