Watermusic

Skulptur Watermusic

Fonteneskulptur Watermusic

Dette er en fonteneskulptur med musiserende fauner fra 1981. Skulpturen er laget av billedhugger Fritz Røed. Maken finnes på blomstertorget på Bryne, kunstnerens hjemtrakt.

Fontenen har fått ny plassering nord på Torvet i retning Ravnkloa. Det er plassert benker inntil, og fontenen og benkene gir aktivitet til en hyggelig del av Torvet som tidligere har vært trafikkareal.

Fonteneskulptur Watermusic