Skiferdekket

Flyfoto av Torvet - det store dekket

Natursteinsdekket er lagt i mønster som er inspirert av trøndersk åkletradisjon. (Bildet er tatt før fontenen ble ferdig innstilt slik at vann har rent ut over dekket). Foto: Glen Musk.

Mønster inspirert av trønderåkle

Torvet har et solid, varig og vakkert natursteinsdekke av høy kvalitet som vil underbygge det storslagne ved Torvet. Natursteinen er lagt i mønster som er inspirert av trøndersk mønstertradisjon og trønderåkle spesielt. Karakteristisk for trønderåkle er bruk av tofargede mønsterflater, og det nye dekket på den indre torgflata er derfor bygd opp med stein i to forskjellige farge- og mørkhetsgraderinger. Fargevekslingen med lyse og mørke skiferheller er brukt for å dele inn den store togflata.

Et mer finmasket mønster med mindre granittstein med mer kontrast og farge er lagt i møbleringssonen mellom de store granittmøblene med trær. Det er kunstner Edith Lundebrekke, i samarbeid med Agraff arkitekter, som har utarbeidet mønsteret i golvet. Det er brukt skifer fra Oppdal, Offerdal i Sverige og Alta.

Kompassrosen og soluret blir som et smykke eller ei sølje i det nye byromsgolvet.