Kompassrose og historisk brostein

Kompassrose Torvet

Historien videreføres

Kompassrosen eller stjerneformen rundt statuen er gjenskapt etter mal fra originaltegninger fra 1930. Det er benyttet brostein som ble tatt opp under de arkeologiske utgravningene på Torvet. Brolegningen er fra ca 1884. Stein ligger i fiskebeinsmønster på samme måte som den lå i det originale belegget. Denne brosteinen er også lagt inntil fasaden på Hornemansgården. Utenfor Sommergården er det gjenbrukt brostein fra 1870-tallet. Slik har sporene fra det gamle Torvet blitt en del av det nye.

Historisk brostein