Ordføreren tok første spadetak på Torvet

Ordføreren tar første spadetak

Ordfører Rita Ottervik tok godt grep om spaden og kastet den første brosteinen opp i skuffen på hjullasteren inne på Torvet.

– Nå, endelig, skal vi begynne å bygge nytt på Torvet, sa Ottervik, før hun ønsket alle involverte i Torvet-prosjektet lykke til med jobben som skal gjøres de neste to årene.

Torvet som markedsplass

Torvet skal fornyes og sommeren 2020 vil byens storstue og festplass framstå i ny drakt. Torvet skal bli et åpent, verdig og intimt samlingssted i hjertet av Trondheim med plass til både hverdagsliv, folkeliv og fest. Plassen er byens viktigste byrom og vil få en utforming som inviterer til handel, servering, marked og større begivenheter som idrettsarrangement, seremonier og konserter.

Ottervik tok et historisk tilbakeblikk og minnet oss på betydningen Torvet har hatt som markedsplass med handel fra sjøen, lossing langs Nidelva og fram til salg på Torvet og i byen for øvrig. Denne tradisjonen er med oss den dag i dag, blant annet gjennom byens egen mat- og bryggerifestival, Bondens Marked og julemarkedet.

– Nå skal vi skape en arena for byen og hele regionens befolkning og en markedsplass som er anvendelig for mange typer aktiviteter. Det er et klart ønske om at Midtbyen skal være det pulserende hjerte i byen, og med et nytt torv er vi klare for å møte fremtiden og være en attraktiv møte- og markedsplass også de kommende hundre årene, sa Ottervik.

Omfattende arbeid

Det er ikke småtterier som skal gjøres når Torvet rustes opp for flere generasjoner framover. Under bakken bygges det infrastruktur med høy teknisk kapasitet. Vann- og avløpssystem byttes ut, fire underjordiske tekniske rom og gangbar tunnel blir laget slik at det ikke skal være nødvendig å grave i det nye natursteindekket når det kommer på plass.

– Vi bygger et fremtidsrettet torv som tar høyde for aktivitet og arrangement vi ennå ikke kjenner omfanget av, sier prosjektleder for Torvet, Marit Solum.

Nye Torvet – et torv for alle

Torvet skal være stedet for både hverdagsliv og folkefest. For å bli byens møteplass nummer én er det en forutsetning at alle skal kunne bruke området. Derfor blir Torvet flatt og fleksibelt, uten trinn og kanter.

– Torvet skal være tilgjengelig for alle. Det gjelder for rulleski under Toppidrettsveka, kulturarrangement og ikke minst at plassen skal være universelt utformet slik at bevegelseshemmede skal ha samme tilgang til området som alle andre, understreket Ottervik, som gleder seg til å se nye Torvet sommeren 2020.

– Vi er spente og har høye forventninger til arbeidet og – ikke minst sluttresultatet!