Ordføreren får brev fra Odd Reitan og Ivar Koteng

Ordfører Rita Ottervik

Ordfører Rita Ottervik. (Foto: Carl-Erik Eriksson)

1. desember 2010 mottar Ordfører Rita Ottervik et brev fra som avsluttes med setningen:

«Vårt mål er å kunne bidra med kr 50 millioner.»

I tillegg tror de at … Torvet må sees på med mer «sosiale øyne»… og beskriver følgende ønsker for Torvet:

  • Blir enklere å bruke til arrangementer

  • Tilbyr mer servering

  • Videreutvikler og forsterker dagens salgsboder

  • Tilbyr en attraktivitet som øker forretningenes omsetning og hvor kontor øker sitt leiepotensiale

  • Er mer intimt

  • Fremstår som et trøndersk torg

  • Oppfattes som et kvalitets torg

  • Er tilnærmet vedlikeholdsfritt

01.12.2010