Nye trær erstatter gamle i Kongens gate

Trær i Kongens gate

På sørsida utenfor Trondheim Torg skal to trær tas ned, seks blir stående som i dag. De to som tas ned er gamle og vokser skjevt. Trærne blir erstattet med nye senest våren 2020.

Fornyingen av Torvet er i gang. Kongens gate mellom Prinsenkrysset og torvflata er en naturlig forlengelse av Torvet og inngår i planen for nye Torvet. Når Torvet står ferdig i 2020 vil dette området være opparbeidet og opprustet, både over og under bakken.

Bredere fortau og mindre skygge

Hensikten med fornyelsen av byens viktigste byrom er å styrke livet i Midtbyen. Den nye planen legger til rette for bredere fortau, større areal til uteservering og flere oppholdssteder. Kongens gate spiller en viktig rolle og ligger sentralt plassert mellom bussgata Prinsens gate og byen. Kollektivknutepunktet i Prinsenkrysset er stoppested for mange som besøker Torvet. For å gjøre adkomsten lettere blir noen av trærne tatt ned og trerekka flyttet lenger fram.

– I dag står trærne tett opp mot fasadene og fortauet er veldig smalt. Ved å flytte trerekka lenger bort fra fasadene vil fortauet bli så bredt at det håndterer strømmen av folk som går mellom bussgata Prinsens gate og byen, sier prosjektleder for Torvet, Marit Solum.

Slik trærne står i dag gir de i tillegg en god del skygge til fasadene. Da dette er det arealet som i utgangspunktet har de beste klimatiske forholdene med god sol og lite vind, vil det å flytte trerekka lenger vekk fra fasadene ha en positiv effekt på bylivet, da fasadene blir mer attraktive for opphold.

Ny trerekke

Trærne som skal tas ned ble plantet på 1980-tallet samtidig som Kongens gate ble bygd om. Mellom Prinsenkrysset og Torvet på nordsida står det i dag sju trær. Fem av disse skal tas ned og erstattes med nye, mens trærne ved Bersvendveita og i krysset Kongens gate/ Prinsensgate skal beholdes som i dag. På sørsida utenfor Trondheim Torg står det i dag åtte trær. Her blir seks stående mens to skal tas ned og replantes. De nye trærne skal plantes senest våren 2020.

Trærne kommer til nytte

Etter at trærne er felt sendes de til Trondheim fengsel. Her sørger innsatte for at trærne blir opparbeidet til ved. Veden gis videre til Frelsesarmeen som i sin tur deler ut vedsekker til de som trenger det.

25.10.2017