Møt byggeledelsen på brakka og på befaring

Byggeaktivitet på Torvet

Interessen og oppmerksomheten rundt ombyggingen av Torvet er stor. Både næringsdrivende, gårdeiere, øvrige naboer og publikum berøres alle i større eller mindre grad. For at det skal være enklere å følge med på byggearbeidet er det opprettet flere informasjonskanaler.

Tett oppfølging med faste møter og befaring

Næringsliv og gårdeiere rundt Torvet får tett oppfølging gjennom hele byggeperioden. Gjennom jevnlig kontakt og i møter formidler kommunens byggeledere og entreprenør nyttig og viktig informasjon om prosjektet til virksomheter som blir berørt.

I tillegg vil næringsliv og gårdeiere rundt Torvet få tilbud om faste møter på anleggsbrakka ved Hornemansgården annenhver mandag hvor det blir anledning til å stille spørsmål. Første møte blir mandag 25. juni klokken 12-12.30.

Byggeleder vil ha fast befaring rundt byggegjerdene på Torvet annenhver mandag fra klokken 12 – 12.30. Første befaring blir mandag 18. juni. Meld fra dersom du vil ha besøk, eller ta kontakt når byggeleder er på plassen.

Møter og befaring holdes ikke uke 29 og 30.

Bli oppdatert med nabovarsel og ukerapport

Vi har egen nettside hvor informasjon og nyheter legges ut fortløpende. Her finner du saker som beskriver og forklarer omfanget av arbeidet som pågår og hva som gjøres.

Vi oppfordrer på nytt alle som på ulikt vis berøres av ombyggingen om å følge med på nabovarsler, fremdriftsplaner og ukerapporter som legges ut på denne siden. Menyen inneholder blant annet:

  • Fremdrift og faseplaner

  • Nabovarsel

  • Ukerapport

Via hjemmesiden er det mulig å melde seg på som mottaker av nyhetsbrev. Dette gir en fin mulighet til å følge med på hva som skjer på Torvet under ombyggingen. Påmelding gjøres ved å legge igjen e-postadresse i grønt felt nederst på siden.

Infoplakater på byggegjerdet

Innenfor byggegjerdene på Torvet og i Kongens gate er det mye spennende å se på for både liten og stor, og mange er nysgjerrige på hva som foregår. Infomasjonsplakater om hva som gjøres henger i dag på byggegjerdene og flere vil komme opp i løpet av byggeperioden.

Informasjonstavler

Vi ønsker å vise byens befolkning hvordan det nye Torvet blir. Det er satt opp seks informasjonstavler med til sammen tolv plakater i området. Disse står nå utenfor brakkeriggen ved Hornemansgården. Disse kan bli flyttet på som følge av gravingen, men vil være å finne på Torvet.

13.06.2018