Leter etter spor av byen før middelalderen

Arkeologiske utgravinger på Torvet

Arkeologene fra Niku (Norsk institutt for kulturminneforskning) er i gang med siste del av utgravingene på Torvet. Denne gangen er det området helt inntil Hornemansgården som skal undersøkes nærmere.

Arkeolog og utgravingsleder Julian Cadamarteri er spent på hva som dukker opp denne gangen.

– Området er interessant fordi vi vet at det på 1600-tallet gikk en gate fra ca. Presidentveita og ned mot sjøen her. Akkurat hvor er usikkert, men den må ha ligget inntil eller under Hornemansgården. Det er derfor interessant å se om vi kan finne rester etter denne eller husene som lå langs den og slik få vite hvor gammel den er, sier Cadamarteri.

Funn fra 1400-tallet

Niku har tidligere gjennomført to større utgravinger på Torvet. Under utgravingene i fjor ble de mest interessante funnene gjort nettopp ved Hornemansgården hvor det blant annet ble avdekket rester av en smie fra 1400-tallet og et verksted for støping av bronsegryter fra 14/1500-tallet.

– Under disse fant vi tykke lag med åkerjord fra tiden mellom romertid og middelalder, i disse lagene fant vi flere gjenstander som stammer fra middelalderbyen og også gjenstander som kommer fra folk som bodde i området før byen. Vi fant for eksempel en spenne fra 900-tallet som kan ha blitt brukt av noen som bodde her før byen ble anlagt, sier Cadamarteri.

Utgravingene har også avdekket at åkrene var inndelt med grøfter, og disse er datert til omtrent tiden hvor byen anlegges. Under dyrkingslagene er det funnet flere groper og stolpehull fra hus som har stått der før åkrene ble dyrket. Dateringene fra to kokegroper går helt tilbake til 100-tallet og er blant de eldste sporene etter mennesker som er funnet i byen.

Siste runde med utgravinger på Torvet

Utgravingen ved Hornemansgården vil pågå fram til midten av september. Dette er den siste som gjøres på Torvet før ombyggingen starter i oktober.

– Dette blir sannsynligvis den siste runden, men vi kommer til å overvåke gravingen når anleggsarbeidet starter slik at vi kan få dokumentert eventuelle rester av byens historie som blir avdekket der også, sier Cadamarteri.

14.08.2017