Fire meter høy nettstasjon under bakken

Bygging av nettstasjon

På nyåret startet arbeidet med å bygge ny nettstasjon med trafo i Kongens gate. Byggegropa var 16 meter lang og 6,5 meter dyp. Ikke rart mange forbipasserende gjorde store øynene og lurte på hva som foregikk. For det er ikke ofte man ser ei byggegrop på denne størrelsen midt i byen.

Men så er det også dimensjoner over bygget som er reist under bakken. Nettstasjonen som er bygget er tretten meter lang, seks meter bred og fire meter høy.

For å sikre Torvet og bygningene rundt tilstrekkelig med strøm i årene framover blir høyspentnettet lagt om og den gamle trafoen byttet ut. Stasjonen skal også dekke behovet for strøm og nettilgang til arrangement som marked og konserter, samt ny belysning på Torvet.

16.03.2018