Esperimentuen bilduma gaika / Colección de experimentos por temas
Ingurunea

Medioambiente

 
Izaki bizidunak

Seres vivos
 Osasuna eta garapen pertsonala

Salud y desarrollo personal
 Materia eta energia

Materia y energía

Objetuak, makinak eta teknologiak

Objetos, máquinas y tecnología
Airea / Aire

Arroka eta mineralak / Rocas y minerales

Ekosistemak / Ecosistemas

Erliebea / Relieve

Klima / Clima

Meteorologia/ Metereología

Paisaia / Paisaje

Planoak eta orientazio /Planos y orientación

Unibertsoa / Universo

Ura / Agua

Lurra/Tierra


Animaliak / Animales

Bioaniztasuna eta sailkapena / Biodiversidad y clasificación

Bizi-zikloa / Ciclo vital

Izaki bizidunen portaerak / Comportamiento animal

Landareak / Plantas

Mikroorganismoak / Microorganismos

Nekazaritza /Agricultura

Zelula / Célula

Arnasketa /Respiración

Elikadura eta liseri sistema / Alimentación y aparato digestivo

Emozioak / Emociones

Giza-gorputza / Cuerpo humano

Gaixotasunak / Enfermedades

Hazkundea / Crecimiento

Hezurrak eta guiarrak / Huesos y músculos

Kontsumoa / Consumo

Lehen laguntzak / Primeros auxilios

Osasun-ohiturak / Costumbres saludables

Ugalketa / reproducción

Zentzumen-organoak  eta nerbio-sistema/ Órganos de los sentidos y sistema nervioso

Zirkulazio sistema / Sistema circulatorioArgia / Luz

BBB / RRR

Beroa eta tenperatura / Calor y temperatura

Egoera aldaketak / cambios de estado

Elektrizitatea / Electricidad

Energia / Energía

Erreakzio kimikoak / Reacciones químicas

Gasak / Gases

Higidura / Movimiento

Hondakinak eta kutsadura / Contaminación y basuras

Indarrak / Fuerzas

Materia eta bere propietateak/ Materia y sus propiedades

Nahasketak / Mezclas

Soinua / Sonido
Asmakizunak / Inventos

Materialak / Materiales

Zirkuitoak / Circuitos

Egiturak / Estructuras

Industria / Industria

Makinak / Máquinas

Lanbideak/ Oficios

Objetuak / Objetos

Ordenagailua / Ordenador

Programazioa/ Programación

Subpáginas (36): Ver todo
Comments