Cấu trúc rủi ro của lãi suất - Risk structure of Interest rate

posted Sep 11, 2011, 1:11 AM by thanh tuan   [ updated Sep 11, 2011, 1:31 AM ]

Câu hỏi đặt ra là tại sao các loại chứng khoán có kỳ hạn giống nhau nhưng lãi suất thì khác nhau?
Nguyên nhân khiến cho có sự chênh lệch lãi suất đó gọi là cấu trúc rủi ro của lãi suất.

Vậy có những nguyên nhân nào?
- Bao gồm rủi ro vỡ nợ, tính lỏng ,chi phí thông tin và thuế

Điểm chung khi đánh giá những yếu tố này là người ta phải lượng hóa, nghĩa là phải có phương pháp nào đó để đánh giá các yếu tố đó.

Bảng tóm tắt

 Một sự gia tăng ... Dẫn đến lãi suất của tài sản ... Bởi vì
 Rủi ro vỡ nợ     Gia tăng Những người tiết kiệm phải được bù đắp do phải gánh chịu them rủi ro
 Tính lỏng     Giảm Những người tiết kiệm tốn ít chi phí trong việc đổi tài sản sang tiền mặt
 Chi phí thông tin Tăng Những người chi phí mất nhiều chi phí đánh giá thông tin
 Thuế Tăng Những người tiết kiệm quan tâm đến tiền lời sau thuế và phải bù đắp số tiền nộp thuế.

Tham khảo sách Nhập môn tài chính tiền tệ trường ĐH Kinh tế TP HCM ( 2008 )

Comments