Tässä oppaassa

Pedagogiikka -osion alta löydät välineet niin mobiilipedagogisen toteutuksen suunnitteluun kuin käytännön toteutukseen, Erilaiset mobiilioppimisen pedagogiset mallit tuovat rungon toteutukselle ja suunnittelulomakkeet helpottavat eri vaiheiden pohtimista. Käytännön toteutukseen liittyvät osiot auttavat vaihe vaiheelta ottamaan huomioon kaiken oleellisen.

Menetelmät -osiosta löydät erilaisia formaatteja koulutuksille sekä kuvauksen mobiilineuvojan roolista.

Välineet -osioon on koottu tietoa mobiililaitteista ja -sovelluksista sekä paikkatietovälineistä.

Oppimisprosessit -osioon on kerätty erilaisia mobiilioppimisprosesseja, jotka ovat sovellettavissa eri koulutusasteille ja aloille.

Caset -osiossa on kuvattu käytännön pilottiesimerkkejä, jotka nekin ovat sovellettavissa eri koulutusasteille ja aloille.

Ympäristöt -osiossa voi tutustua kahteen erilaiseen opetuksessakin käytettävään rakennettuun oppimisympäristöön.

Mobiilityö -osio tarjoaa välineitä ja tutkimustietoa liittyen mobiilityöhön, hiilijalanjälkeen, opiskelijoihin ja organisaatioiden toimintaan.
Lisäksi löytyy runsaasti materiaaleja (lomakkeet ja sopimusmallit, ohjeet, tallenteet), linkkejä mobiilioppimisen aineistoihin sekä tietoa tämän mobiilioppaan tekijöistä ja Mobiilisti-hankkeesta. Ylhäältä löytyy linkki myös aiempaan, Avomobiilit -hankkeessa koostettuun mobiilioppaaseen.
Comments