Paikkatietoradat

Aihe: Paikkatietorata on paikkatietoon perustuva oppimismalli autenttisessa ympäristössä.
Toteuttaja: LehtoriSari Suomalainen, Hämeen ammattikorkeakoulu ja Lehtori Katriina Lahtinen, Omnia
Pedagoginen malli: Mobiilibongaus
Sovellukset: Kamera, muistiinpanosovellus (esim. Evernote, ColorNote), QR-koodin lukija, Sports-Tracker tai EveryTrail, GoogleMaps tai EveryTrail, MobiiliMoodle, QR-koodin luontisovellus. Valmiit ratasovellukset; esim. ActionTrack (Team Action Zone) ja SmartFeet (Lentävä Liitutaulu).
Tavoitteet/Idea:
Paikkatietorataa käytetään, kun on tarkoitus oppia lisää jostain ulkona, luonnossa olevasta asiasta, joka on sidottu tiettyyn paikkaan (esim. kasvit, sienet, marjat, maastotyypit, taidekohteet/patsaat kaupungissa). Oppijat voivat ennalta suunnitellun radan avulla kulkea halutun reitin, etsiä reittiin merkityt pisteet ja opiskella asiaa. Tukena opittavissa asioissa voidaan käyttää QR-koodeja, joiden takaa löytyy lisätietoa. Lisäksi pisteillä voi olla tehtäviä.
Oppimisrata voidaan toteuttaa myös valmiilla paikkatietoratasovelluksella (esim. ActionTrack tai Lentävä Liitutaulu).

Oppiminen voi tapahtua yksilönä tai ryhmässä. Oppimismalli on sovellettavissa eri aloille ja eri ikäryhmille. Opiskelijat voivat myös itse toteuttaa ratoja ja tuottaa niihin sisältöjä, joita voidaan jatkojalostaa tulevien ryhmien kanssa.

Arviointi voi tapahtua esimerkiksi oppimiaslustalle tai blogiin kirjaamalla sekä vaihtoehtoisesti fyysisenä keskusteluna.

Omnian kasviopetuksen QR-koodiradan pohjana on opiskelijoiden kokoama kasviwiki. Kuvaus prosessista Mobiilioppijan Wikissä.
HAMKin Lepaan yksikön kasviradasta kerrotaan videossa tarkemmin.

Kasviopetukseen liittyvä Mobiilitentti.

Lue lisää Mobiilisti-hankkeen blogissa:
Kasviopetus mobiileita hyödyntäen HAMK Lepaan yksikössä (lehtori Sari Suomalainen, HAMK)

YouTube-video


Kasvit mobiilistiComments