Mobiilioppimisen mallit

Mobiililaitteet, kuten älypuhelimet ja tabletit tuovat uuden ulottuvuuden oppimiseen ja koulutukseen.  Oppimisympäristö laajenee ja integroituu muuhun ympäristöön, jolloin oppiminen voi tapahtua aidossa kontekstissa. Kommunikointi, yhteisöllinen tiedonrakentelu ja innovointi kuvaavat oppimista näissä uusissa oppimisen ympäristöissä. Mobiilipedagogiikka voidaan ajatella oppimisen ja opetuksen muotona, jossa oppiminen voi tapahtua mobiililaitteiden avulla autenttisessa ympäristössä, kuten työpaikalla tai missä tahansa muussa ympäristössä, vaikkapa luonnossa. Tällöin tilanne on pedagogisesti uusi. Mobiiliohjauksen ja -sovelluksien tehtävä on ulottaa pedagogiikka ja oppimisprosessin ohjaus autenttiseen ympäristöön ja kontekstiin. Mobiilioppimisessa oppija on mobiili. Mobiililaitteet ovat työkalu, jolla pedagogisesti mielekäs oppimisprosessi ja pedagoginen strukturointi saadaan ulotettua myös autenttiseen ympäristöön ja autenttisiin oppimistilanteisiin. 

"Mobiilit ovat ikään kuin opettajan pedagoginen teleskooppikäsi."
Mobiilioppimisen pedagogiset mallit

Mobiilioppimisen pedagogisten mallien avulla opettaja voi rakentaa helposti joko koko opintojakson oppimisprosessin tai yksittäisen mobiilioppimistilanteen.  Oheiset mobiilioppimisen pedagogiset mallit on kehitetty opettajan suunnitteluavuksi jäsentämään ja ohjaamaan oppimistilanteiden ja prosessin suunnittelua. Malleja voit käyttää joko sellaisenaan, yhdistellen tai soveltaen eri asetelmiin ja tilanteisiin.

 


Mobiililaitteiden mainioita käyttökohteita opetuksessa ja oppimisessa ovat:

 • Tiedon kerääminen: muistiinpanot, kameralla otetut kuvat ja videoklipit
 • Oppimisprosessin dokumentointi ja reflektointi: esim. mobiilioppimispäiväkirjat, blogit, ääniklipit, joissa reflektoidaan oppimista tai oppimistilannetta
 • Kommunikointi, vertaistutorointi ja vertaispalaute: esim. luonnollinen kommunikointi puheella, tekstiviestien ja chattien välityksellä tai mobiili videoneuvottelu
 • Asiantuntijuus on-the-site – mobiililaitteella saadaan asiantuntijuus ja tarvittava tieto aidossa ympäristössä tapahtuvaan ongelmanratkaisutilanteeseen: esim. videopuhelu  työssäoppimisen ohjaajalle tai ohjeiden lähettäminen kännykkään multimediaviestinä tai linkkinä
 • Mielipidetiedustelut tai monivalintakysymykset, pull-media: esim. työssäoppimisen tukena
 • Puhs-media, tiedon tai oppimateriaalin jakaminen: esim. mobiilioppimisaihiot tai ohjeistuksen lähettäminen ryhmäviestinä kaikille oppijoille
 • On-demand-media tai ohjauspyynnöt: esim. oppimisen ongelmatilanteessa tarvittaessa avun, ohjauksen, saaminen ohjaajalta
 • Kognitiivinen työkalu eli ajattelun ja oppimisen työkalu: esim. reflektion työkalu tai ”ajattelukumppani”, joka esittää aktivoivia ja reflektoivia kysymyksiä
 • Aktivointi tai aktivaation ylläpitäminen: esim. kielten oppimisessa sanaston ja idiomien kertaus ja käyttö
 • Media oppimateriaalien käyttämiseen: esim. mobilioppimisaihiot, digitaaliset
 • oppimateriaalit tai muut tietolähteet
 • Tiedonhankinta: esim. mobiiligooglaus tai eri tietovarantojen käyttö
 • Mobiili-portfolio: esim. oppijan tuotosten dokumentointi oppimisportfolioon
 • Oppijan oma mediatuotanto: esim. omien videoklippien tai oppimisaihioiden tuottaminen
 • Oppimisprosessin ohjaus ja scaffoldaus: esim. tekstiviestein, sähköpostein, oppimistehtävin
Lataa kaavio käyttöösi suuremmassa koossa sivun alareunasta.
 
Kuva: Johanna Salmia

ą
Johanna Salmia,
21.10.2013 klo 22.07
Comments