Opiskelijat ja mobiilit

Aihe: Mitä mobiililaitteita opiskelijoilla on? Miten niitä hyödynnetään opinnoissa?
Toteuttajat: Projektipäällikkö Johanna Salmia sekä lehtorit Jaana Nuuttila ja Annika Michelson, Hämeen ammattikorkeakoulu
Hämeen ammattikorkeakoulun Biotalouden Koulutus- ja Tutkimuskeskuksen opiskelijoille on toistettu Mobiililaitekysely vuoden 2011 syksystä alkaen. Opiskelijat ovat sekä nuoriso- että aikuisopiskelijoita luonnonvara-alalla sisältäen seuraavat koulutusohjelmat:
  • kestävä kehitys
  • maaseutuelinkeinot
  • rakennettu ympäristö (maisemasuunnittelu)
  • metsätalous
  • puutarhatalous
  • bio- ja elintarviketekniikka (2014 alkaen)
  • YAMK Biotalouden liiketoiminnan kehittäminen (2015 alkaen)
Kyselyllä on haluttu selvittää, millaisia mobiililaitteita opiskelijoilla on käytössä ja mihin he näitä hyödyntävät opiskeluissa ja vapaa-ajalla. Opiskelijoilta on kysytty myös ideoita laitteiden hyödyntämiseen opetuksessa.

Opiskelijat ovat selkeästi havainneet mobiililaitteiden hyödyn alalla, jossa liikutaan paljon toimistojen ja kiinteiden verkkojen ulottumattomissa. Mobiililaitteiden eduksi lasketaankin juuri toimiminen autenttisessa ympäristössä, työvälineet näppärässä paketissa, mahdollisuus monimediaiseen tuottamiseen ja jakamiseen sekä yhdessä että erikseen, paikkatiedon hyödyntäminen ja runsaasti tarjolla olevien ilmaissovellusten kirjo. Omien laitteiden käyttö oppimisessa (BYOD) on koettu hyväksi askeleeksi.

Ensimmäisen kyselyn pohjalta opiskelijoita huolestuttivat erityisesti mobiilaitteista sekä niiden palveluista aiheutuvat kustannukset. Enää tämä ei ole suurin murhe, vaan eniten kaivataan opastusta ja vinkkejä siihen, miten laitteita voi parhaiten hyödyntää opiskelussa ja työnteossa. Opiskelijat haluavat myös itse entistä enemmän olla tuottajia ja jakajia.

Lue myös Mobiilisti-hankkeen blogissa:

Mobiililaitekysely opiskelijoille 2015 - tulokset


Mobiililaitekysely opiskelijoille 2014 - tulokset


Mobiililaitekysely opiskelijoille 2013 - tuloksetMobiililaitekysely opiskelijoille 2012 - tulokset


Mobiililaitekysely opiskelijoille 2011 - tulokset


Comments