Mobiililla - luonnollisesti! (2014)

Tämä opas on tarkoitettu mobiilioppimisesta kiinnostuneille opettajille ja kehittäjille. Oppaasta löytyy käytännön tietoa myös opiskelijoille.

Oppaan voi ladata myös e-julkaisuna

Lisää mobiilioppia voit hakea Mobiilikesäkoulusta: www.mobiilikesakoulu.com

Mobiililaitteiden hyödyntäminen oppimisen ja opetuksen tukena tuo monipuolisia mahdollisuuksia varsinkin luokkahuoneen ulkopuolella tapahtuvaan oppimiseen. Opetuksen ja oppimisen suunnittelu on prosessi, joka lähtee liikkeelle tavoitteista ja niiden saavuttamiseen käytettävien menetelmien ja välineiden valinnasta. Pedagogiikka ja tekniikka kulkevat mobiilioppimisessa käsi kädessä aina tavoitteista tehtävänantoon, tiedonhakuun, tuottamiseen ja jakamiseen sekä reflektointiin ja arviointiin asti. Mobiiliopas tarjoaa välineitä, menetelmiä ja esimerkkejä mobiilioppimisen toteutusten tueksi.

Johanna Salmia, Annika Michelson, Jaana Nuuttila, Liisa Siivola, Pauliina Venho. 2013.

Täydennetty 2014 hankkeen jatkuttua.

Opas on tuotettu osana Mobiilisti - hanketta. Tämän tekemistä on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto (ESR). Päivitetty viimeksi 12.11.2015

Kuva: Teemu Korpi