Rekolekcje


Zróbcie 
wszystko, 
cokolwiek wam powie!

24-26 sierpnia 2018 r.

rekolekcje powołaniowe


- dla dziewcząt, studentek i kobiet do 35 lat -

prowadzone przez Siostry Karmelitanki Misjonarki Terezjanki


Jeśli pragniesz spotkać się z Bogiem i sobą samą… 

zatrzymać się na chwilę i posłuchać swego serca… 

pochylić się nad zaniedbanymi obszarami Twej osoby…

pomodlić, pomilczeć, porozmawiać...

Jeśli w Twoim sercu rodzą się pragnienia życia poświęconego Jemu… Jeśli chcesz poznać wspólnotę żyjącą w braterskiej miłości... nie czekaj! Przyjdź i zobacz!


Informacje ogólne:

*  Zaczynamy pierwszego dnia o godz. 18.00.  Zakończenie ostatniego dnia o godz. 10.00.

*  Rekolekcje przeżywamy w atmosferze wyciszenia i modlitwy.

*  W programie dnia: Eucharystia, konferencje, różaniec, Adoracja, lectio divina.

* To okazja do poznania sióstr, ich życia we wspólnocie... do przyjrzenia się im z bliska.

Prosimy zabrać ze sobą: otwarte serce, Pismo Święte, zeszyt do notowania, śpiwór, ciepłe ubranie i kapcie.

Dobrowolna ofiara za pobyt i dla prowadzących - według możliwości uczestniczki.


zapisy i bliższe informacje o rekolekcjach:

cmt_sopot@wp.pl         tel. 58 551 76 32Czy należy się Bogu coś od ciebie? 
Tak, dużo, bardzo dużo: przede wszystkim miłość, dziękczynienie, posłuszeństwo, szacunek, modlitwa, chwała i błaganie.

 (Bł. F. Palau, Mes de Maria)

Mocno polecaj to Bogu, a skoro jest to Jego wolą, On usunie trudności. Ja tak czyniłem. A zastanawiając się nad pewnymi wydarzeniami mego powołania do Zakonu świętej Teresy, uważam, że to ona mnie do niego wezwała dla tego dzieła. Jeśli się ocali i podtrzyma całość zasad życia kontemplacyjnego, ono będzie udoskonalało życie czynne. A działalności apostolskiej nada doskonałości, której sama w sobie nie ma.  (Bł. F. Palau, L93)