Charyzmat

KONTEMPLOWAĆ,
 
MIŁOWAĆ
 
I UKAZYWAĆ PIĘKNO KOŚCIOŁA
 
- KOMUNII BOGA I BLIŹNICH
  
 

Żyjemy miłością do Boga i braci.

Kontemplujemy Kościół - Chrystusa w Jego Mistycznym Ciele. 

Maryja, Matka Jezusa, jest najdoskonalszym obrazem Kościoła - Dziewicy i Matki. 

Ukazujemy piękno Kościoła w braterskich relacjach.

Służymy Kościołowi pochylając się nad potrzebującymi.
Maryja, Matka Kościoła, ożywia w nas tę dyspozycyjność.