Charyzmat

KONTEMPLOWAĆ, MIŁOWAĆ I UKAZYWAĆ PIĘKNO KOŚCIOŁA

- KOMUNII BOGA I BLIŹNICH

Żyjemy miłością do Boga i braci.

Kontemplujemy Kościół - Chrystusa w Jego Mistycznym Ciele. Maryja, Matka Jezusa, jest najdoskonalszym obrazem Kościoła - Dziewicy i Matki.

Ukazujemy piękno Kościoła w braterskich relacjach.

Służymy Kościołowi pochylając się nad potrzebującymi. Maryja, Matka Kościoła, ożywia w nas tę dyspozycyjność.