MILPA

...to skrót od "Misioneros Laicos Palautianos" - "Świeccy Misjonarze Palautiańscy" - inaczej Świeccy Misjonarze Ojca Palau.

Wraz z osobami świeckimi, z którymi łączy nas życie charyzmatem palautiańskim, stanowimy Rodzinę Karmelu Misyjnego Terezjańskiego.

 
Na tej skale Błogosławiony Palau
sypiał w grocie w Aitonie, gdy się tam udawał...

Duch Święty ożywia swój Kościół i obdarza darami dla Jego wzrostu. Wszyscy jesteśmy powołani do pracy na roli Pańskiej, każdy w sposób specyficzny dla swego powołania. Ukochanie Kościoła i szerzenie Ewangelii na różne sposoby, w środowisku w którym żyjemy, to misja otwarta dla całego Ludu Bożego.

Celem Świeckich Misjonarzy Palautiańskich jest dzielenie się wiarą i wszechstronna formacja chrześcijańska. Oni, poznając i pogłębiając szczególny dar Bł. Franciszka Palau, ocd, poprzez dojrzewanie w wierze, nadziei i miłości, przyczyniają się do ubogacenia osobistym charyzmatem duchowości i misji Karmelu.

Ideą jest umacnianie więzi między osobami, którym bliska jest duchowość karmelitańska i palautiańska: modlitwa, która staje się impulsem do apostolatu w naszych codziennych środowiskach, wzajemne wsparcie we wzrastaniu w wierze. Spotkania mają służyć poznawaniu figury i charyzmatu Franciszka Palau, inspiracji do obrania konkretnego stylu życia z Chrystusem.

Zapraszamy do wejścia w relację z Kościołem, Bogiem i ludźmi, oraz kontaktu z wspólnotami naszych sióstr, przy których tworzą się grupy MILPA.

Zobacz, czym się dzielą z nami nasi współbracia z Chile zebrani na X Spotkaniu Narodowym Milpa w Chile, w sanktuarium Lo Vázquez, 08 -10. października 2011 r.