Formacja

Miłość doskonali człowieka powoli, stopniowo, z czasem i poprzez ćwiczenie się we wszystkich cnotach.

Bł. Franciszek Palau Quer
 
 
Come&See! Przyjdź i zobacz!

To zaproszenie umożliwia Ci przebywanie przez pewien czas z siostrami, dzieląc z nimi ich codzienność. Możesz uczestniczyć w naszych pracach, modlitwach, wydarzeniach wspólnotowych. To okazja do bliższego poznania naszego stylu życia, aby lepiej rozeznać czy to twoje miejsce.

Aspirantat

Jest to czas wzajemnego poznawania się, w którym świadomie angażujesz się w swój rozwój osobowy i duchowy. Z pomocą sióstr rozważasz wezwanie Jezusa: "Pójdź za mną!

Postulat

Jest to czas doświadczania życia we wspólnocie i postępu na drodze modlitwy. To także konfrontacja Bożego wezwania i jego realizacji jako Karmelitanka Misjonarka Terezjanka. Jest okazją do współdziałania z siostrami w ich misji.

Nowicjat

Jest czasem pogłębiania przyjaźni z Jezusem, utwierdzania się w powołaniu i podjęcia decyzji o złożeniu pierwszych ślubów. Przewiduje krótkie doświadczenie apostolskie w jednym z dzieł Zgromadzenia. To czas utożsamiania się z charyzmatem Zgromadzenia i budowania poczucia przynależności.

Juniorat

Jest czasem pogłębiania i integracji osobistego charyzmatu w misji Zgromadzenia oraz dojrzewania do ostatecznego oddania się Kościołowi, Wspólnocie Boga z ludźmi. Jest także czasem profesjonalnego przygotowania do posługi apostolskiej i zaangażowania w misję.

Formacja permanentna

Inaczej, formacja stała. Jest niezbędna dla rozwoju życia osobistego i wspólnotowego. Profesja wieczysta to nie koniec duchowej wędrówki. Siostra profeska wieczysta, w odpowiedzi na wierność Pana, pragnie żyć pełnią powołania. Dba o wzrost duchowy, o odpowiednią formację religijną, kulturalną i doskonalenie kwalifikacji zawodowych, aby skutecznie wypełniać zadania charytatywno-apostolskie zgodne z naszym charyzmatem.

Powyższe informację są ogólne, gdyż przebieg formacji jest indywidualny dla każdej z kandydatek.