Nasza obecność

Jesteśmy Zgromadzeniem pochodzącym z Hiszpanii, powstałym w Ciudadeli (Menorka) w 1860 roku, założonym przez karmelitę bosego FRANCISZKA PALAU QUER od Jezusa, Maryi i Józefa (1811-1872), człowieka głębokiej modlitwy, niestrudzonego apostoła Kościoła. Jesteśmy żywą częścią Karmelu Bosego (Terezjańskiego), którego duchowość eklezjalno-maryjna nadaje kształt naszemu powołaniu, które określa się jako powołanie Kościoła, bazujące na pierwotnym doświadczeniu naszego założyciela.

- Dajemy świadectwo naszym życiem o miłości Chrystusa i bliźnich, postrzeganych jako jedność.

- Kontemplujemy Chrystusa i bliźnich, jako Ciało Mistyczne - „Kościół”, gdzie Jezus Chrystus stanowi Głowę tego Kościoła a cała ludzkość Jego Ciało. Kościół ten przegląda się w Maryi, która jest Jego doskonałym wzorem i modelem.

- Czynimy widzialnym piękno Kościoła, Tajemnicy Miłości, żyjąc w siostrzanych wspólnotach, odpowiadając na pragnienie Jezusa "Abyście byli jedno"

- Służymy Kościołowi w jego najbardziej potrzebujących członkach i pozostajemy czujne, by odpowiedzieć na jego najpilniejsze potrzeby.

Maryja, Matka i Królowa Karmelu, zachęca nas swym przykładem do codziennej ofiary z samych siebie i otwarcia się na Boże wezwanie.

Karmelitanki Misjonarki Terezjanki jesteśmy powołane do miłości i służby Kościołowi naszych czasów. Stąd rodzi się potrzeba pielęgnowania kontemplatywnego spojrzenia na rzeczywistość która nas otacza, by móc z odwagą, poprzez modlitwę oraz apostolskie zaangażowanie odpowiedzieć na potrzeby dzisiejszego świata.

Uwaga skierowana na najpilniejsze potrzeby Kościoła, zwłaszcza tam, gdzie życie jest zagrożone, jest „wzorcem, w który się wpatrujemy, aby nadać kształt naszej misji”(por. EVV II,10).

Miłość wobec Boga i wobec ludzkości jest siłą, która pobudza karmelitankę misjonarkę terezjankę, do tego aby trwała w kreatywnej wierności i aby z głębi swej palautiańskiej tożsamości była namacalną odpowiedzią na wołanie Kościoła na czterech kontynentach: w Europie, Afryce, Azji i Ameryce – w 24 krajach.

Europa: Francja, Hiszpania, Polska, Portugalia, Włochy

Azja: Filipiny, Wietnam

Afryka: Kamerun, Kenia, Madagaskar, Mali, Kongo, Rwanda, Senegal, Tanzania

Ameryka Północna: Kanada, Meksyk

Ameryka Południowa: Argentyna, Brazylia, Chile, Ekwador, Paragwaj, Wenezuela, Peru