Internasjonale relasjoner.net

Om nettstedet

Internasjonalerelasjoner.net er en støtteressurs for fagboken En akkurat passe lang introduksjon til Internasjonale relasjoner. Det gir eksempler, veiledning til utfyllende litteratur, lister over nøkkelord med forklaring, ved siden av å supplere med materiale som det ikke ble plass til innen bokens rammer.

Materialet for enkelkapitlene i boken finner du lenker til i venstremargen eller du kan gå rett til en detaljert innholdsfortegnelse med lenker som følger bokens inndeling. Du kan også bruke søkeboksen oppe i høyre hjørne. Sidene blir fortløpende oppdatert etter hvert som nye hendelser oppstår eller nytt materiale publiseres.


Om boken

Bokens ambisjon er å gi norske lesere en kortfattet og oppdatert innføring i dagens sammensatte og skiftende internasjonale og globale forhold. Forfatterne tar for seg sentrale problemstillinger, grunnbegreper og teorier på fagområdet for å gi et innsyn i de forståelsesmåtene som legges til grunn blant politikere, media og faglig ekspertise. Dette gjelder både samspillet mellom suverene stater innenfor den tradisjonelle internasjonale orden og hvordan globaliseringsprosessene kan utfordre en slik orden.

Nytt design og innhold i 2020

Hjemmesiden for boken har fått en kraftig ansiktsløftning og skal nå tilpasse seg alle format, inkludert mobil. Jfr. videoen ved siden av. Innholdet er også under oppdatering denne våren. Noe av det nye så langt:

  • Seksjon 5: Klima og miljø
  • Forskningsverktøy
  • Nyhetskilder
  • Nye videoer på eksisterende sider
  • Oppdateringer av materiale på eksisterende sider
  • Oppsjekking for lenkeråte
  • Mer kommer følg med


Mottakelse

Boken har vært godt mottatt. Den er plassert på pensum på flere høyere læresteder og har solgt bra. Allerede etter ett år (august 2011) kom den ut i nytt opplag. Anmelderen i fagtidsskriftet Internasjonal politikk konkluderte med at:

"Kalnes, Austvik og Røhr kan gjere livet enklare for norske studentar som møter IR for fyrste gong. ..... Aller nyttigst vil kanskje boka være for studentar som har haldt på litt lenger og lurer på kva tekstar dei bør lese for å få ei god bacheloroppgåve.... Då er En akkurat passe lang introduksjon til Internasjonale relasjoner ein bra plass å byrje leitinga."

Noen studentkommentarer:

.... en bok jeg vil anbefale til alle som studerer samfunnvitenskap. Jeg har brukt den boken i flere fag, både på HIL- og videre studier på andre institusjoner. Det er en bok som dekker et stort spekter innen IR, på norsk, noe som man ikke finner så forenklet og lett å lese. Kudos Kalnes :) ... Var veldig godt å ha den «lille» innføringen i faget på norsk! ... Kalnesboka er mer oversiktlig, lettlest og jeg likte den veldig godt...