บ้านหนังสืออัจฉริยะ กศน

บ้านหนังสืออัจฉริยะ ชุมชนสังสิทธิ์ จัดสรรหนังสือโดย สำนกงาน กศน.เขต ในกรุงเทพมหานคร
เปิดแล้ว 3 เมษายน 2556 เพื่อส่งเสริม ปีแห่งการอ่านของประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพ
ติดตั้งที่ ศูนย์กิจกรรมชุมชนสังสิทธิ์ เพื่อชาวชุมชนสังสิทธิ์ได้อ่านกันทุกวัน ฟรี
ใช้ระบบบริการตนเอง ช่วยกันดูแล อ่านแล้วเก็บเข้าที่ ที่จัดไว้ เพื่อผู้ที่มาอ่านท่านต่อไป
เนื่องจากเราไม่มีบรรณารักษ์ เราจึงยังไม่มีระบบ การยืมไปอ่านที่บ้าน


           - หนังสือพิมพิ์รายวัน 2 ฉบับ
           - หนังสือรายปักษ์      1 ฉบับ
           - วารสารแนะนำความรู้ต่าง ๆ จากหน่วยงานของ กทม.

            
-
           - หนังสือของชาวชุมชนฯ นำมาบริจาคสมทบ
           - ฯลฯ


  29 กรกฎาคม  เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ
 ใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง ปัจจุบันให้ใช้ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 จ้า...

                             


ท่านที่มีความปะสงค์จะบริจาคหนังสือ
ขอให้ครบหน้าสมบูรณ์ มัดให้เรียบร้อย กรุณาแจ้ง ประเภทหนังสือ ชื่อท่าน ซอย แยก ด้วย
                                                        นำไปส่งที่ ศูนย์กิจกรรมชุมชนฯ หรือแจ้งประธานชุมชนฯ โดยตรง
                                                        จะได้รับความขอบคุณ จากประธานชุมชนฯ ของเรา


ท่านผู้สนใจและต้องการแนะนำหนังสือ หรือประเภทหนังสือ ผ่านเว็บไซท์นี้ทางอีเมล์ได้ จ้า...
                                                        กรุณาแจ้ง
ประเภทหนังสือ ชื่อท่าน ซอย แยก ด้วยนะครับ

ท่านผู้ใช้บริการ บ้านหนังสืออัจฉริยะ
                       เราขอขอบคุณท่าน ที่ลงบันทึกสถิติการใช้บริการ ทุกครั้งที่ผ่านมา
                       เราได้รวบรวม ข้อมูลสถิติการใช้บริการของหมู่เฮา ไว้ตลอด 12 เดือน
แล้ว 
                      
นำเสนอห้ดูบนหน้าเว็บนี้ ขอบคุณจ้า...

                                                      
    
                 

 
                 สถิติเดือน เมษายน 2557    ไม่มีสถิติการใช้บริการ

                 สถิติเดือน มีนาคม 2557      ไม่มีสถิติการใช้บริการ 

                 สถิติเดือน กุมภาพันธ์ 2557 ไม่มีสถิติการใช้บริการ

                 สถิติเดือน มกราคม 2557 ได้ใบสำรวจ มาแล้ว ไม่มีสถิติการใช้บริการ เนื่องจากห้องหนังสือฯ ปิดใส่กุญแจ
                                                   จึงขออภัยประชาชนผู้มาใช้บริการทุกท่าน
             บัดนี้ ศูนย์กิจกรรมชุมชนฯ มีเวลาเปิด 6.30 น. เวลาปิด 19.00 น. ทุกวัน ขอให้
ประชาชนผู้มาใช้บริการทุกท่าน
                                                   มาใช้บริการได้ตามเวลาดังกล่าว
                                                   แสดงความคิดเห็นเรื่องการใช้สถานที่  ได้ที่ประธานฯ จ้า...


 วิเคราะห์ ข้อมูลทางสถิติ 2556-2557 พบว่า
               การมาใช้บริการบ้านหนังสือ ถูกทำลายบรรยากาศการอ่านลงไป ถูกกล้องจับอยู่ตลอดเวลา เกิดความไม่สะดวก
               ไม่สบายใจ เบื่อหน่าย และอยู่ในช่วงฤดูร้อนอีกด้วย
... เราขอรวบรวมสถิติร่วมกิจกรรมนี้ ให้ครบเพียง 1 ปีเท่านั้น
               ท่านใดต้องการแสดงความคิดเห็น ในประเด็นสร้างสรร อีเมล์มาคุยกันได้ จ้า...  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

งานกรุงเทพเมืองหนังสือโลก จัดโดยกรุงเทพมหานคร
          

วันที่ 21 - 23 เมษายน 2556 ที่สไกย์วอร์ต ศูนย์การค้าพารากอน
อ่านกันสนั่นเมือง
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


เครือข่าย "เพื่อนหนังสือ"


งานปล่อยหนังสือ คืนสู่สังคม ครั้งที่ 8


เครือข่ายเพื่อนหนังสือ ปล่อยหนังสือ (คืนสู่สังคม) ครั้งที่ 10


เครือข่ายเพื่อนหนังสือ ปล่อยหนังสือ (คืนสู่สังคม) ครั้งที่ 11


เครือข่ายเพื่อนหนังสือ ปล่อยหนังสือ (คืนสู่สังคม) ครั้งที่ 12  ครั้งที่ ๑๒ ซึ่งจะจัดเป็นครั้งสุดท้ายของปีนี้แล้ว ในวันอาทิตย์ที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖