Sebastià Nicolau.

Religiós cartoixá.

Sebastiá Nicolau

Va néixer a Son Calderó el 26 d’agost de 1577. El 15 de

juny de 1597, ingressà a la cartoixa de Valldemossa de la qual fou prior en dues ocasions:

1642-1645 i 1647-1654. Es féu famós per les seves virtuts i prodigis que obrà: s’ha dit que

guaria d’hèrnia mitjançant la imposició de mans. El 1626, fou citat a declarar en el procés

de beatificació de sor Caterina Tomàs. El 1662, per la seva vida exemplar, el capítol

general li concedí una menció honorífica. Morí el 12 de febrer de 1672, a l’edat de 84 anys, 5

mesos i 24 dies. La pintura que hi havia a la Sala abans de la cremadissa de 1868 l’havien

adquirida els jurats el 1744 i costà 1 lliura, 10 sous. Té un carrer dedicat a Felanitx (1983).

Un altre retrat el tenia la família Nicolau de Son Calderó. La pintura que reproduïm

correspon a la que tenen a l’Ajuntament de Palma, d’autor anònim. (Fotografia de Joan

Ramon Bonet).

Joaquim Maria Bover, al seu llibre Varones ilustres de Mallorca, imprès el 1847, anota que

Sebastià Nicolau va néixer a Felanitx el 26 d’agost de 1577, y morí el 12 de febrer de 1672 “y

los jurados de la ciudad de Palma, venerando la memoria de Sebastián, y deseando

perpetuar por medio del pincel la fisonomía de aquel sem- blante donde se miraba impresa

la penitencia y la modestia, costearon de nuestro pai- sano un retrato, el mismo que se

conserva en las casas Consistoriales de esta ciudad. Otro ecsiste en casa de D. Jacinto

Nicolau Pro. Vicario de Santa Eulalia, que perte- nece a la familia de nuestro venerable; y

otro en la casa de Ayuntamiento de la villa de Felanitx”.

Text. Ramon Rosselló Vaquer