Bartomeu Obrador i Obrador " Xamarrí "

Metge.

Bartomeu Obrador

Va néixer el 21 de novembre de 1787, fill de Bartomeu Obrador i Obrador “Xamarrí” i de

Catalina Obrador Vicens de la Casa Vella (Caveia). El 20 de juny de 1827, es va casar amb

Antònia Carrió i Ramon. Cursà els estudis de medicina a Palma, Bèlgica i Barcelona.

Prengué part (1808) en la guerra contra els francesos. En la guerra carlina milità en el

partit del pretendent Carles, exercint de metge (1836-1840). Com a metge ja havia assistit

els empestats d’Artà, Capdepera i Son Servera (1820) i de Palma (1821). Aquests anys

també fou contractat per l’Ajuntament de Felanitx per a practicar el seu ofici a la vila. Fou

catedràtic de les universitats de Palma i de Madrid i diputat a Corts pel partit moderat

(1850-1851). Morí a Madrid el 23 de febrer de 1865, essent el seu cadàver embalsamat i

traslladat a Felanitx, on fou enterrat. La viuda va viure algun temps en el casal que el

metge havia fet construir en el carrer del Call, cantonada amb el carrer Cànaves, que

posteriorment es convertí en seu de la Caixa Rural. L’any 1929, l’Ajuntament el declarà fill

il·lustre i col·locà a la Sala una pintura del metge, obra (1849) del pintor asturià Dionisio

Fierros (1827-1894) *; posteriorment li fou dedicat un carrer a Cas Concos. Va publicar:

Reflexiones sobre los Breves apuntes de las enfermedades que se manifestaron en Son

Servera a principios de Mayo del año 1820 (Palma, 1821), escrit per combatre el que havia

dit i publicat el metge Joan Lliteres. També va publicar l’obra d’Aquiles Richard

(traduïda) Elementos de histo- ria natural médica, por Aquiles Richard... (Madrid 1845-

47). Va deixar inèdites diverses obres de temàtica mèdica. Una inscripció moderna

afegida al quadre diu: Bartomeu Obrador i Obrador nasqué a Felanitx el 21 de novembre

de 1787. Morí a Madrid el 23 de febrer de 1865. Metge de la reina Isabel II. Diputat a Corts

i catedràtic de la Facultat de Medicina de Madrid.

* “El Felanigense”, en l’edició del 9 de novembre de 1929, anotava; “En virtud de un

acuerdo de nuestro Ayuntamiento, se ha concertado la adquisición de una tela que

representa al ilustre patricio D. Bartolomé Obrador (a) Xamarrí, persona de

sobrados méritos para ocupar un puesto en los demás hijos ilustres de nuestra ciudad.

Dicha obra es original del pintor asturiano D. Dionisio Fierros, artista del siglo

pasado, cuyas referencias son muy estimables, pues obtuvo en vida numerosas

medallas en exposiciones y concursos, mereciendo además que el Gobierno

adquiriera

un cuadro suyo que representa un episodio del reinado de Enrique III el Doliente, y la

Academia de San Fernando un cuadro de Moratín”.

Text. Ramon Rosselló Vaquer