Bartomeu Quetglas Gayá

Prevere i socióleg.

Bartomeu Quetglas

Va néixer el 19 de gener de 1900, en el carrer de n’Alou. Sociòleg, introduí a Espanya les

caixes de subsidis familiars, anomenades caixes compensadores de càrregues familiars. Li

fou concedi- da la medalla al Mèrit en el Treball. Va ser delegat provincial de l’Institut

Nacional de Previsió; consiliari de diverses agrupacions obreres catòliques i professor de

sociologia en el Seminari diocesà de Mallorca. És autor de diverses obres, com: El salario

familiar. Teoría y práctica (1935); Los Gremios de Mallorca (1939); Monografía histórica

de la Seguridad Social en Mallorca (1960); Curso de Cuestiones Sociales (1962); Gremios en

Felanitx (1955). Era col·laborador de revis- tes com Studia. Mitjançant acord de

l’Ajuntament en la sessió celebrada el 19 de febrer de 1962, li concedí la medalla de la

ciutat. Morí a Palma el 20 de gener de 1964. El 20 de juliol de 1994, festa de la patrona

Santa Margalida, fou proclamat fill predilecte. El quadre és obra del pintor Miquel

Sebastián Llambias. La Residència d’Assistits porta el seu nom.

Text. Ramon Rosselló Vaquer