Mateu Obrador Bennàssar.

Lul-lista i escriptor.

Mateu Obrador

Va néixer a les 12 h de la nit del 14 d’octubre de 1852, en una casa del carrer de la Font, fill

de Bernat Obrador Maimó, de Son Sales, i d’Esperança Bennàssar Prohens. Es va casar a la

Seu de Mallorca, el 20 d’agost de 1880, amb Isabel Billon Rosselló, de qui va tenir 6 fills. La

seva personalitat fou polifacètica: periodista, fundador i director de “Revista Balear”,

“Museo Balear”, “La Roqueta” i “Gazeta de Mallorca”. Com a pedagog fundà i dirigí el

Col·legi Politècnic i l’Escola Mercantil. Poeta líric i humorista, crí- tic literari i autor

teatral. Destacà com a lul·lista i s’encarregà de l’edició, amb intro- ducció i notes, de les

obres de Ramon Llull. Tenia amistat amb l’arxiduc Lluís Salvador i fou el preceptor

dels fills del seu secretari Antoni Vives.

Morí el 28 de maig de 1909. L’Ajuntament de Felanitx, per iniciativa del regidor i

historiador Miquel Bordoy, el dclarà fill il-lustre el mateix any de la defunció, dia 11 de

juliol, però la proclamació solemne no timgué lloc fins el 27 d' agost de 1967.

La pintura és obra de Bartomeu Capó. El 1923, l’Ajuntament ja li havia dedicat el

carrer, alesho- res anomenat de Portocolom. El mes de novembre de 1928, la societat “La

Protectora” li retè un homenatge pòstum. Vegeu la nostra obra: Mateu Obrador Bennàssar.

Biografia i obra literària, publicada el 2009 en commemoració del cen- tenari de la seva

defunció.

Text. Ramon Rosselló Vaquer