Juan Antoni Puig Monserrat.

Religiós Franciscà.

Juan Antoni Puig

Va néixer en el domicili patern del carrer de l’Arraval el 22 de juliol de 1813, fill de Nicolau

Puig Alòs, natu- ral de Felanitx, i de Maria Anna Montserrat Gallard, natural de

Llucmajor. Professà a l’orde franciscà. El 1837, s’ordenà de prevere i el 1839, després de

l’exclaustració, es traslladà a Puerto Rico, on exercí el ministeri sacerdotal i l’ensenyança.

Fou ele- git diputat a les Corts espanyoles (1869) i el 16 de gener de 1874 fou elegit bisbe de

Puerto Rico, càrrec que ocupà fins a la seva mort, succeïda el 2 de gener de 1894. El 1888,

comprà la muntanya de Sant Salvador, subhastada per l’Estat, i la cedí al Bisbat.

L’Ajuntament de Felanitx, el 1890, li dedicà el carrer on havia nat (aleshores anomenat

carrer de l’Arraval) i el 1892, el nomenà fill il·lustre i el seu retrat fou col·locat a la Sala el

març de 1893. La pintura és obra d’Antoni Arrom i costà 125 pessetes. També és fill il·lustre

de Mallorca i el seu retrat figura a la Sala de l’Ajuntament de Palma (1874, pintura de Joan

Mestre). El 1853, pronuncià un dis- curs titulat Influencia de la aplicación y el trabajo en la

moralidad de los pueblos, treball premiat per l’Academia de Buenas Letras de Puerto Rico.

També va publicar: Pastoral de entrada (Madrid, 1875); Pastoral de Visita ad Límina

(1883); La última alocución de Su Santidad y las declaraciones del Gobierno Español sobre

el poder temporal del Papa (Madrid, 1885).

Text. Ramon Rosselló Vaquer