Miguel Bauçà Roselló " Meravell ".

Poeta.

Miguel Bauçá

Va néixer a una casa del carrer Major, dia 7 de febrer de 1940, fill de Miquel Bauzà Ramis,

sabater, i d’Antònia Rosselló Cifre. Llicenciat en filosofia i lletres per la Universitat de

Barcelona. Una de les seves primeres produccions fou el poemari Cants jubilosos,

guardonat el 1959 amb el primer premi al certamen a honor de la Mare de Déu de Sant

Salvador, en el XXVè aniversari de la seva coronació pontifícia, organitzat per Radio

Juventud de Felanitx (publicat el 1978 i 1987). Seguiren altres obres com Una bella història

(1962), que obtingué un ressò considerable; El noble joc (1972); Poemes (1973); Notes i

comentaris (1975); Les Mirsines (1983); Carrer Marsala (1985); El canvi (1998); Alfabètic

(1999); Els estats de connivència (2000); Els somnis (2003); entre moltes d’altres escrits

diversos. També va col·laborar a revistes, com la curta narra- ció Les cusses no gisquen

(publicat a “Lluc”, maig 1973). Morí a Barcelona el desembre de 2004, i els primers mesos

de l’any següent rebé diversos homenatges d’institucions i entitats; i el 10 de desembre de

2006, l’Ajuntament el declarà fill pre- dilecte de la ciutat i col·locà el seu retrat (fotogràfic

per voluntat dels familiars) a la Sala entre els altres fills predilectes.

Text. Ramon Rosselló Vaquer