Nicolau Rossell.

Religiós dominic.

Nucolau Rosell

(1314-1362). Doctor en teologia (1349), inquisidor i superior de la província d’Aragó.

El papa Innocenci IV el 1356 el nomenà cardenal. S’ha dit, sense proves documentals,

que era oriünd de la possessió els Rossells, del districte de Cas Concos,

poble on té un carrer dedicat. Però les darre- res investigacions apunten que era

natural de la Ciutat de Mallorca, on morí el 1362. Es conserven diverses pintures del

cardenal Rossell: al museu de la Fundació Mossèn Cosme Bauçà; a la Societat Arqueològica

Lul·liana (Palma), que és el que reproduïm; en el claustre del convent dominicà de Sant

Marc, de Florència; i a col·leccions particulars. Mossèn Cosme Bauçà defensà (1922)

l’origen felanitxer del cardenal Rossell: “El primer argumento sobre que apoyo ser hijo de

esta villa Nicolás Rossell es un retrato suyo del siglo XV, bastante ahumado, que en honor

suyo y para perpetuar su memoria existe reservado en nuestras consistoriales con un

rótulo a su pie que expresamente lo dice”, retrat que desaparegué quan entrà la primera

República. Més envant, mossèn Bauçà anota que possiblement féu col·locar el retrat a la

Sala la família Obrador dels Rossells; i d’altra banda afirma que la família tenien un retrat

a la seva possessió. Un altre retrat el posseïa l’advocat felanitxer Jaume Antoni Prohens

Bennàssar (1799-1865).

Text. Ramon Rosselló Vaquer