Recopilació d'articles
d'Orlando Barrial

L'Orlandada - La Cerdanyola Insòlita
("El Diari de Cerdanyola")

L'Orlandada


Recopilació d'articles d'opinió publicats per l'Orlando Barrial al diari de Cerdanyola del Vallès "El Cerdanyola" formant part de la sèrie "L'Orlandada"Itineraris per la Cerdanyola Insòlita

"Itineraris per la Cerdanyola Insòlita" va ser una sèrie de reportatges publicats al "Diari de Cerdanyola" a partir del mes de desembre del 2001.