Coborâre de-a lungul Sucevei, de la Gura Solcii la Dărmăneşti, prin Podişul Sucevei

articolul continuă de la  

Malul stâng

Imediat cum trecem de puntea peste cele două râuri, malul stâng este destul de degajat. Depăşim un vad pe unde trec căruţe şi maşini, se vede după urmele lăsate în mâlul moale (foto 1). Urmează o porţiune de plajă cu nisip. În unele locuri pâraie temporare au săpat mici albii (foto 2).


                          1
                             2

Apa curge lin şi pe un braţ secundar a aşezat nisipul în forme ondulate (foto 3). O broască stă „pitită” sub apă (foto 4).


                       3
                     4

Mai departe râul are câteva braţe mici; aruncăm o privire spre malul drept (foto 5). Prin ochiurile de apă creşte vegetaţie abundentă, deşi e toamnă (foto 6). Apoi malul se înalţă brusc (foto 7), dar nu pe distanţă prea mare. 


                          5
                     6
                                7

După ce îl depăşim putem coborî lângă albia râului şi privim spre înapoi (foto 8). Spectaculos este malul drept (foto 9), unde observăm trovanţi (foto 10). 


                        8
                       9
                                             10

Mergem mai departe, nu înainte de a admira pădurea de pe malul drept (foto 11).


                          11

Traversăm un mic pâlc cu mesteceni albi (foto 12). Ajungem într-o porţiune frumoasă şi sălbatică. Pe malul opus se văd abrupturi stâncoase înalte (foto 13). 


                      12
                          13

Apa curge lin şi pare să fie destul de adâncă pe sub acel abrupt (foto 14). Ne apropiem de albie dar trebuie să ne luptăm cu arbuşti mici şi deşi (foto 15); revenim la malul stâng deoarece constatăm că suntem pe o peninsulă iar porţiunea de apă din stânga noastră este prea mare pentru a o putea traversa direct.


                            14
                             15

Pe mal ierburile sunt foarte mari deşi e toamnă târzie (foto 16). Depăşim destul de greu aceste porţiuni cu vegetaţie şi din când în când culorile toamnei încântă ochiul (foto 17). 


                     16
                         17

Deşi vegetaţia bogată nu s-a terminat, mai sunt locuri în care ne putem apropia foarte mult de mal. Remarcăm pe malul opus casele din satul foarte mic, Sârghieşti (foto 18). Apoi râul curge ceva mai volburos şi se desparte în braţe (foto 19). Apa a săpat în malul argilos. Un trunchi de copac înfruntă încă apa (foto 21).


                         18
                           19
                           21

Malurile se înalţă. Prin cel apropiat de noi vedem multe găuri (foto 22). Depăşim ultimile case din satul de pe malul opus (foto 23) şi într-un loc putem coborî la albia râului, unde găsim o piatră care despică firul apei (foto 24). 


                                 23
                            24

Apoi râul urmează o pantă ceva mai mare deoarece curge în mici trepte şi face zgomot (foto 25). Ne luptăm cu o porţiune de răchite tinere şi dese pentru a putea ajunge din nou lângă cursul de apă (foto 26).


                                25
                         26

Ceva mai la vale râul trece peste câteva stânci ca nişte plăci (foto 27). În locurile unde apa găseşte o groapă, imediat aceasta este acoperită. Găsim astfel de mici gropi deoarece partea care urmează pare să fie confruntată cu alunecări de teren (foto 28). Malul stâng se înaltă foarte mult şi este spectaculos dar în apropierea apei, instabil (foto 29). 


                           27
                       28
                          29

Urcăm dar suntem atenţi la apropierea faţă de apă. Pe mal traversăm o pădure de luncă dar întâlnim şi conifere. Râul a săpat în malul stâng forme spectaculoase (foto 30). Într-un loc putem coborî la nivelul apei şi observăm foarte bine cum malul se surpă încet dar sigur (foto 31). Continuăm înaintarea prin pădurea care treptat devine doar de conifere şi găsim un drum care ne scoate iar pe malul apei, ne conduce la albie şi se termină brusc (foto 32). 


                            30
                     31
                      32

S-a exploatat pietriş. Am încercat să traversăm prin vegetaţia din stânga însă mereu am dat peste gropi mari şi mlaştină (foto 33). Aşa că revenim la pădurea de conifere şi urmăm un drumeag care o traversează. După câteva sute de metri putem ajunge iar pe malul apei. Este înalt iar râul lat curge lin (foto 34). 


                                        33
                                                       34

Spre înapoi râul arată ca în imaginea 35. Urmăm mai departe drumeagul şi în faţă, printre tufele de pe marginea râului observăm podul C.F.R. de la Dărmăneşti, peste care trece linia de legătură între satul Dărmăneşti şi oraşul Gura Humorului (foto 36).


                       35
                                  36  

Malul drept 

De pe puntea peste cele două râuri fotografiem malul pe care vom continua coborârea de-a lungul apei (foto 37). În dreapta noastră în sensul de mers, la doar câteva sute de metri, se află satul Gura Solcii. Râul face un cot spre stânga iar malul drept este mai ridicat faţă de malul stâng (foto 38). Traversăm o mică pădure, destul de rară, de pini şi privim spre înapoi (foto 39).


                           37
                     38
                          39

Mai departe râul curge liniştit, vara (foto 40) şi iarna (foto 41). Apoi coteşte spre dreapta şi se desparte în două braţe (foto 42). 


                       40
                              41
                           42

Nu departe găsim trovanţi (foto 43, 44). Şi în continuare râul arată spectaculos, tot din cauza trovanţilor (foto 45). 


                     43
                        44
                          45

Iată-i grupaţi şi pe o mică insulă (foto 46). Pe un trovant găsim un şarpe mort. Continuăm deplasarea admirând ceea ce ne oferă natura aici (foto 48).


                     46
                            48

Zărim în faţă, spre dreapta, o zonă de abrupt (foto 49). Aici găsim mai mulţi trovanţi, de diferite dimensiuni, desprinşi din malul înalt pe alocuri de peste 10 m (foto 50). Peretele abrupt este modelat de apă, vânt, ger (foto 51). 


                     49
                                       50
                                         51

Mai înaintăm câţiva metri de-a lungul lui (foto 52). Când nivelul râului este mic, mai putem înainta pe sub acest abrupt câteva zeci de metri. Iată această porţiune vara (foto 53) şi iarna (foto 54). 


                          52
                           53
                          54

Remarcăm o incluziune în nisipul grezos care alcătuieşte acest abrupt (foto 55).


                             55

Firava potecă pe care cam înaintat se termină brusc (foto 56). Mai departe nu se poate inainta decât prin apă. Ne întoarcem doar câţiva metri şi găsim un mic jgheab plin cu vegetaţie şi rădăcini de la arbuştii de pe mal, pe care putem urca destul de greu deasupra acestei porţiuni (foto 57). 


                             56
                                      57

Dacă vom continua să urcăm perpendicular pe cursul apei, spre culmea Dealului Sârghieşti la poalele căruia suntem, avem perspectivă asupra râului (foto 59). Dacă ajungem în vârful dealului, care continuă cu un vast platou, se vede spre nord-vest (foto 60) şi nord (foto 61). În imaginea 61 în stânga este Dealul Grăniceşti iar în dreapta Dealul de la Româneşti pe care am făcut traseul descris la https://sites.google.com/site/romanianatura49/home/carpatii-rasariteni/podisul-sucevei/trovanti-la-romanesti-podisul-sucevei .


                             59
                         60
                              61

Continuăm înaintarea de-a lungul râului, mai departe după imaginea 57. Întâlnim mica pădure de pe malul abrupt al apei, destul de deasă pe alocuri. Găsim o potecă pe care ne putem deplasa. Din loc în loc ne putem apropia de malul apei (foto 62). Traversăm mici poieni cu ierburi destul de mari şi traversăm mici albii săpate de pâraie care se scurg în râu. Surprindem iar albia râului (foto 63).


                             62
                      63

Mai spre vale găsim un drumeag care se strecoară pe lângă câteva mici grădini, semn că ne apropiem de satul Sârghieşti. Zărim şi câteva case (foto 64). Sârghieşti este foarte mic, frumos şi destul de izolat. După ce trecem de primele case, prin spatele grădinilor, găsim o potecă ce ne scoate la râu. De acolo privim spre înapoi (foto 65). Încercăm să străbatem ierburile foarte înalte şi dese, spre aval. Acestea se amestecă cu răchite tinere, la fel de dese, pe care reuşim să le străbatem şi urcăm pe malul drept. La un mic popas vedem pe râu un pescăruş (foto 66).


                   64
                        65
                     66

Continuăm înaintarea (foto 67) şi întâlnim un alt drumeag, ceva mai bine conturat, care ne scotate la râu printr-o plantaţie de arbuşti foarte mici (foto 68). 


                                            67
                           68

Suntem în dreptul locului de unde am făcut fotografia 19 (foto 69). Râul face un cot, spre dreapta în sensul de curgere (foto 70). Imediat cum depăşim curba, o nouă surpriză (foto 71). 


                         69
                                          70
                           71

Iată o insulă formată din trovanţi (foto 72). Continuăm înaintarea (foto 73). Ne lovim de obstacolul vegetaţie şi râul curge exact pe sub mal. Găsim un loc pe unde ne putem căţăra pe câteva rădăcini şi răzbatem prin copacii deşi. Iată o mică poiană cu barba-ursului uriaşă (foto 74).


                       72
                            73
                         74

Din nou ne strecurăm destul de greu prin ierburile foarte mari şi mai la vale găsim o poiană cu flori (foto 75). Imediat după ea întâlnim o potecuţă pe care putem ajunge din nou pe malul apei (foto 76). Mai departe urmează o porţiune ceva mai degajată unde găsim mici formaţiuni stâncoase (foto 77). 


                      75
                                76
                          77

Pe malul opus zărim doi trovanţi (foto 78). Aceeaşi porţiune am fotografiat-o la parcurgerea malului stâng (foto 30). Vegetaţia este ceva mai rară pe aici şi găsim lumânărele uriaşe (foto 79). 


                       78
                                   79

Zărim mai bine structura malului înalt din imaginea 31 (foto 80). Dacă urcăm din nou Dealul Sârghieşti până în vârf vom avea privire de ansamblu spre zona redată în fotografiile 31 şi 80 (foto 81).


                        80
                          81

Continuăm înaintarea dar găsim un fost braţ lateral, plin cu mâl, pe care trebuie să-l ocolim. Ajungem într-o porţiune de luncă cu vegetaţie foarte deasă pe care o răzbatem cu greu. Ne depărtăm de malul Râului Suceava încercând să găsim o cale de a trece prin acest păienjeniş. Dăm peste un afluent foarte important al Sucevei, Râul Soloneţ (foto 83). E destul de mare pentru a putea fi trecut aşa că ne deplasăm în amonte de-a lungul său, câteva sute de metri, apropiindu-ne de marginea satului Părhăuţi. Acolo traversăm podul de cale ferată care leagă satul Dărmăneşti de satul Todireşti şi, în continuare, Cacica şi Gura Humorului. De pe pod privim spre aval (foto 84).


                        83
                            84

Imediat după pod (foto 85) ne deplasăm în aval pe malul drept al Râului Soloneţ. Ca o curiozitate, râul pe care îl străbatem se numeste Suceava, primul afluent important al său este Râul Suceviţa, al doilea Solca iar al treilea este cel pe care tocmai l-am traversat, Soloneţ, adică toate aceste râuri încep cu aceeaşi literă... Ne depărtăm de pod şi dinspre aval privim spre înapoi (foto 86). 


                         85
                           86

Ceva mai la vale, Râul Soloneţ arată ca în imaginea 87. De la podul de cale ferată avem de parcurs 700 m până la confluenţa Soloneţului cu Suceava. Găsim un drum de ţară care merge paralel cu albia (foto 88). Printre arbuştii de pe mal zărim confluenţa celor două râuri (foto 89).


                          87
                     88
                                     89

 Am ajuns din nou la albia Sucevei. Urmează o porţiune cu arbuşti tineri. Apa curge foarte lin şi după ce trece de o mică insulă (foto 90) cursul se lărgeşte mult (foto 91). 


                             90
                          91

Ajungem la marele cot surprins în imaginile 34 şi 35 unde apa liniştită reflectă pădurea de pini (foto 92). 


                            92

Ne strecurăm destul de greu printre arbuştii tineri dar găsim o potecă, făcută probabil de pescari, care ne scoate la podul de cale ferată peste Suceava, acelaşi din imaginea 36.