Descrierea Peşterii Ciur-Ponor, Munţii Pădurea Craiului