Úvod

Ďakujem Ti Bože za dary, ktoré si mi dal a preto ich plody s vďakou ďalej posúvam...

Vítajte na mojich web stránkach, na ktorých sa nachádzajú moje publikované a ešte nepublikované básne s kresťanskou tematikou. Súhlasím s rozširovaním (publikovaním zadarmo) mojích básni bez ďalších úprav.

Modlím sa, aby Vám boli na úžitok!


Moja adresa je:

Miloslav Peniaštek

Klimkovičova 1

841 01 Bratislava

e-mail: mpeniastek7@gmail.com

mobil: 0903 765 925

Pomôž mi, prosím Ťa, Bože

Drahý nebeský Otče,

Ty mi kladieš na srdce,

by som básne písal o Tebe.

Drahý Otče, som človek všedný,

v Božích veciach neškolený,

v písaní básní neskúsený,

len krátko Tebe odovzdaný.

Chcem vyznať pravdu Tvojho slova,

Tvoje mocné skutky – stvoriteľské diela,

velebu, slávu, dôstojnosť,

lásku, milosrdenstvo a milosť!

Ty, ktorý prozreteľnosťou múdro riadiš svet

a čarokrásny vesmír Tebou stvorený Ťa poslúcha,

nenašiel si pre túto vážnu svätú vec

vhodnejšieho pisateľa?

Pane, ja sa podriaďujem Tvojej vôli,

ale prosím Ťa, daj mi múdrosť, daj mi sily,

veď ma svojím Svätým Duchom,

Ty sám Otče, píš mojou rukou!

A Boh ma vyslyšal,

skôr ako som k Nemu volal

a básne sú na svete,

či dobré a či zlé, to už vy posúďte.

Nech tieto napísané skromné riadky,

dajú do sŕdc viac Tvojej lásky

a slová vážne, Božie, nech v ich srdciach dlho žijú,

prinesú im obrátenie k Tebe a večnú slávu Bohu.

Mapa návšev stránky od 21. 2. 2011:

Mapa návštev