W INTERESIE DOBRA DZIECKA I SPOŁECZEŃSTWAKONTAKT : TEL. KOM. 694-912-255DZIEŃ ŚWIADOMOŚCI ALIENACJI RODZICIELSKIEJ

Serdecznie dziękuję wszystkim osobom z Białegostoku, Gdańska, Katowic, Krakowa,  Lublina, Łodzi, Olsztyna, Poznania, Rzeszowa, Warszawy, Wrocławia, Szczecina, Zielonej Góry, Będzina, Bielska - Białej, Brzozowa, Częstochowy, Dębicy, Gdyni, Jaworzna, Kędzierzyna - Koźla, Kłodzka, Krzeszowic, Legnicy, Lubina, Morąga, Mosiny, Ostrołęki, Oświęcimia, Piaseczna, Rumi, Rawy Mazowieckiej, Rybnika, Skierniewic, Włocławka, Wodzisławia Śląskiego, Wolsztyna, Zgierza i innych miejscowości, które zaangażowały się w profesjonalne przprowadzenie akcji organizowanych z okazji Dnia Świadomości Alienacji Rodzicielskiej i wzięły w nich udział, a także tym osobom, które pomogły profesjonalnie nagłaśniać je i ideę Dnia Świadomości Alienacji Rodzicielskiej, obchodzonego corocznie 25 kwietnia.

O idei oraz o sposobie profesjonalnego poprowadzenia tych wydarzeń można poczytać na stronie: Dzień Świadomości Alienacji Rodzicielskiej - idea, historia i zasady profesjonalnej organizacji wydarzeń

Jednocześnie w związku z prowadzeniem działań dezinformacyjnych, prowadzonych przez niektóre osoby i organizacje, z wykorzystaniem nieświadomych lub zaburzonych osób - z okazji Dnia Świadomości Alienacji Rodzicielskiej, polegających na zniekształcaniu istoty problemu alienacji rodzicielskiej oraz na mieszaniu z nią - na plakatach i na ulotkach nieprawdziwych informacji,  przestrzegam przed realizacją wydarzeń w sposób niezgodny z przedstawionymi przeze mnie regułami - w kolejnych latach, gdyż taka postawa może prowadzić do kompromitacji akcji oraz zaangażowanych w nią osób, a w efekcie do wspomagania utrzymywania się problemu alienacji rodzicielskiej i jej różnorodnych, negatywnych skutków.


Maciej Wojewódka

KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI


Komitet Przestrogi przed Oddzieleniem Rodzica

Dzień Świadomości Alienacji Rodzicielskiej - idea, historia i zasady profesjonalnej organizacji wydarzeń


Wyalienowani rodzice czytają dzieciom

W kierunku zmian w prawie rodzinnym - niektóre inicjatywy i wydarzenia

Parlamentarne seminarium "Alienacja rodzicielska jako przemoc wobec dziecka w sytuacji rozpadu związku jego rodziców" - krótki opis w diariuszu senackim


Alienacja rodzicielska  - to zespół świadomych lub nieświadomych zachowań prowadzących do powstawania zaburzeń w relacji pomiędzy dzieckiem, a co najmniej jednym z rodziców. Stosowane metody alienacji rodzicielskiej - to manipulowanie strachem i lękami dziecka, szantaż emocjonalny, utrudnianie kontaktów dziecka z drugim rodzicem oraz inne negatywne działania, prowadzące do niszczenia ich wzajemnych relacji.

Alienacja rodzicielska może przyczyniać się do powstawania u dziecka zaburzeń zdrowotnych, emocjonalnych, rozwojowych i dotyczących zachowania. Bywa stosowana przez głównego opiekuna oraz inne osoby, a nawet instytucje w szkodliwych działaniach mających doprowadzić do wykluczenia z życia dziecka jego rodzica. Niejednokrotnie jest ukrywana pod określeniem konfliktu lub walki rodziców.

Alienacja rodzicielska  - to przemoc emocjonalna. Jej negatywne efekty dla relacji pomiędzy dzieckiem, a rodzicem mogą być różne, o różnym stopniu nasilenia i nie da się ich przedstawić w postaci jednoznacznego syndromu lub zespołu np. poddawane alienacji rodzicielskiej dziecko może odrzucać i oczerniać poddawanego wraz z nim alienacji rodzicielskiej rodzica lub być agresywne wobec alienatora, a nawet uciec od niego do tego rodzica.

Występowaniu problemów u dzieci sprzyja także wychowywanie się bez nieskrępowanego dostępu do obecności i miłości obojga prawidłowo postępujących rodziców – mamy i taty.

Ulotki w wersji czarno-bialej na temat alienacji rodzicielskiej i jej różnorodnych negatywnych skutkach (do pobrania i samodzielnego wydrukowania)


ENGLISHPUBLIKACJE W SEKCJACH TEMATYCZNYCH


E-BOOK: DZIECKO, RODZIC I ROZWÓD ORAZ ALIENACJA RODZICIELSKAODDZIELONE DZIECKO

Omówienie badań, referatów i publikacji dotyczących problemów dzieci oddzielonych od drugiego rodzica oraz problemy dzieci, powstałe w sytuacji rozstania rodziców, zwłaszcza w sytuacji gdy rola głównego opiekuna została powierzona tylko jednej osobie. Sekcja nie zawiera informacji na temat problematyki alienacji rodzicielskiej i jej negatywnych skutków, która omawiana jest  osobno.

GDY DZIECKO WYCHOWUJE SIĘ TYLKO Z JEDNYM RODZICEM (BEZ TATY LUB MAMY)

PROBLEMY DZIEWCZĄT I KOBIET NIE MAJĄCYCH DOBRYCH RELACJI Z OJCAMI
ALIENACJA RODZICIELSKA
 

Sekcja zawiera omówienie problematyki alienacji rodzicielskiej oraz jej różnorodnych, negatywnych skutków, projektu badawczego  - Alienacja rodzicielska w Polsce - przykłady i pytania (badania wstępne), a także ankiety do wstępnej diagnozy zachowań z zakresu alienacji rodzicielskiej oraz ich negatywnych efektów.


ALIENACJA RODZICIELSKA I JEJ NEGATYWNE SKUTKI ORAZ PROBLEMY DZIECKA WYCHOWANEGO PRZEZ JEDNEGO RODZICA

ALIENACJA RODZICIELSKA I JEJ NEGATYWNE SKUTKI, A ZESPÓŁ ALIENACJI RODZICIELSKIEJ (PAS) – PODSTAWOWE RÓŻNICE

ALIENACJA RODZICIELSKA (PA), A ZESPÓŁ ALIENACJI RODZICIELSKIEJ (ZJAWISKO PAS)

ALIENACJA RODZICIELSKA W POLSCE - PRZYKŁADY I PYTANIA (BADANIA WSTĘPNE)

ALIENACJA RODZICIELSKA I NIEŚWIADOMOŚĆ PRZEMOCY W ZACHOWANIACH RODZICÓW, A OPIEKA NAPRZEMIENNA NAD DZIECKIEM

ALIENACJA RODZICIELSKA, A PODEJŚCIE TERAPEUTYCZNO-PRAWNE, W KONTEKŚCIE RODZICIELSKICH PLANÓW WYCHOWAWCZYCH

AMERYKAŃSKIE STOWARZYSZENIE PSYCHOLOGICZNE (APA) I INSTYTUT EKSPERTYZ SĄDOWYCH, A TZW. ZESPÓŁ ALIENACJI RODZICIELSKIEJ (PAS)


ALIENACJA RODZICIELSKA - ANKIETY


ALIENACJA RODZICIELSKA (PA) - WSTĘPNE ROZPOZNAWANIE OBJAWÓW I EFEKTÓW - ANKIETA DLA SPECJALISTY (PROBLEM DZIECKA LUB OSOBY DOROSŁEJ PODDAWANEJ ALIENACJI RODZICIELSKIEJ W DZIECIŃSTWIE)

ALIENACJA RODZICIELSKA (PA) - WSTĘPNE ROZPOZNAWANIE OBJAWÓW I EFEKTÓW - ANKIETA DLA SPECJALISTY (PROBLEM RODZICA)

ALIENACJA RODZICIELSKA - WSTĘPNE ROZPOZNAWANIE OBJAWÓW I EFEKTÓW - ANKIETA DLA OSOBY PODDAWANEJ ALIENACJI RODZICIELSKIEJ W DZIECIŃSTWIE

ALIENACJA RODZICIELSKA - WSTĘPNE ROZPOZNAWANIE OBJAWÓW I EFEKTÓW - ANKIETA DLA PODDAWANEGO ALIENACJI RODZICIELSKIEJ NIEPEŁNOLETNIEGO NASTOLATKA

ALIENACJA RODZICIELSKA (PA) - WSTĘPNE ROZPOZNAWANIE OBJAWÓW I EFEKTÓW- ANKIETA DLA RODZICA
SPOŁECZNY I CYWILIZACYJNY PUNKT WIDZENIA

W sekcji znajdują się publikacje zawierające autorskie koncepcje i rozważania dotyczące efektów obecnych rozwiązań prawnych z zakresu prawa rodzinnego  oraz prognoza możliwego rozwoju sytuacji w Europie, wraz z prognozą mogących  towarzyszyć tej sytuacji silnych niepokojów społecznych, na naszym kontynencie.


PARADOKS ROZSTANIA - MODEL DLA DALSZYCH BADAŃ

PRAWO RODZINNE I DZIECKO WEWNĘTRZNE, A PRZYSZŁOŚĆ EUROPY - MODEL DO ROZWAŻENIA

PRZEMOC W RODZINACH ROZBITYCH, WIĘŹ EMOCJONALNA I SPRAWNOŚĆ WYCHOWAWCZA

POLITYKA RÓWNOŚCI PŁCI, A OPIEKA NAD DZIECKIEM
PRAWO RODZINNE - PATOLOGIA I PROPOZYCJE ZMIAN

Przedstawienie wadliwych mechanizmów funkcjonujących w prawie rodzinnym oraz propozycji zmian.


DOBRO DZIECKA, A ROZPAD ZWIĄZKU JEGO RODZICÓW, PRZEMOC, DYSKRYMINACJA, DEMOGRAFIA, EDUKACJA I BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA ORAZ PROPONOWANE ROZWIĄZANIA PROBLEMÓW - WYBRANE ZAGADNIENIA
KORUPCJA W SĄDOWNICTWIE, A PRAWO RODZINNE


REKOMENDACJE DOTYCZĄCE PROPONOWANYCH ZMIAN W PRAWIE - W ZAKRESIE WYELIMINOWANIA, BĄDŹ OGRANICZENIA I MITYGACJI WYSTĘPOWANIA ALIENACJI RODZICIELSKIEJ I JEJ NEGATYWNYCH SKUTKÓW ORAZ ROZSTRZYGNIĘĆ SĄDOWYCH WPŁYWAJĄCYCH NA POWSTAWANIE INSTYTUCJONALNEGO DYSKRYMINOWANIA DZIECI WYCHOWUJĄCYCH SIĘ Z NIERÓWNOMIERNYM DOSTĘPEM DO OBOJGA RODZICÓW - TATY I MAMY

REKOMENDOWANE KIERUNKI ZMIAN W PRAWIE RODZINNYM, W ZAKRESIE DOTYCZĄCYM ROZPADU ZWIĄZKU RODZICÓW - WYBRANE ZAGADNIENIA

KORUPCJA W SĄDOWNICTWIE, A PRAWO RODZINNE

CO POWINNO SIĘ ZMIENIĆ W PRAWIE RODZINNYM W REGULACJACH DOTYCZĄCYM ROZSTANIA RODZICÓW

PRAWA DZIECI, DYSKRYMINACJA OJCÓW, ALIENACJA RODZICIELSKA, ZMIANY W PRAWIE RODZINNYM – WYBRANE ZAGADNIENIA

OPIEKA NAPRZEMIENNA NAD DZIECKIEM W PRAKTYCE (OPIEKA WSPÓLNA NAD DZIECKIEM W PRAKTYCE)RELIGIJNY PUNKT WIDZENIA

Spojrzenie na problem alienacji rodzicielskiej i jej negatywnych skutków z punktu widzenia chrześcijaństwa, judaizmu, buddyzmu i świętego dla wszystkich muzułmanów Koranu, a także na problem alienacji rodzicielskiej w odniesieniu do ogłoszonego przez Ojca Świętego Benedykta XVI Roku Wiary.


ALIENACJA RODZICIELSKA I JEJ NEGATYWNE SKUTKI, A CHRZEŚCIJAŃSTWO, JUDAIZM I KORAN

ALIENACJA RODZICIELSKA, A ROK WIARY I NAUCZANIE KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO

BUDDYZM, A ALIENACJA RODZICIELSKAODDZIELONY RODZIC


Omówienie problemów z jakimi borykają się oddzieleni od dziecka rodzice oraz jakie działania podejmują oni, w celu zmiany istniejącej sytuacji.

PROBLEMY I DZIAŁANIA ODDZIELONYCH RODZICÓW W ŚWIETLE FAKTÓW I BADAŃ NAUKOWYCHW JAKI SPOSÓB MĄDRZE PRZECIWDZIAŁAĆ PROBLEMOWI ALIENACJI RODZICIELSKIEJ?
Podstrony (28): Wyświetl wszystko