Tagalog

An ad hoc translation by Tania Gunter, supplied by Herminia Menez Coben:

KUNG ANG KABANALAN AY HINDI NAGKUKULANG SA KA GALAK GALAK NA KAGANDAHAN / ANG MANUGANG MO AY DI HAMAK NA MAS MAPUTI KAYSA MAITIM.

GoogleTranslate: Holiness if you do not wanting to delight delight beauty / you are the daughters far more white than black.

Taniop Gunter draws attention to a Tagalog translation of the play by Rogelio Sicat and his daughter, Luna Sicat-Cleto, staged in 2008 by Tanghalang Ateneo at the Rizal Mini Theater (Manila University): 'Otelo, Ang Moro ng Venecia' (dir. Ricky Abad).