Finnish

Translation by Paavo Cajander, at Project Gutenberg, Paavo Cajanderin suomennos ilmestyi v. 1884.

DOGI.
                   No, olkoon niin. —
Hyv' yötä kaikki! —
    (Brabantiolle.) Ja te, jalo herra:
Jos hyve itsessään on kaunistusta, —
Vävynne kaunis ompi eikä musta.

Back-translation by Kristina Engler:

Doge.            Well, so be it. -
Good night all! -
(to Brabantio) And you, noble sir:
If virtue as such is beautification -
Your son-in-law is beautiful, not black.


Jylhä, Yrjö (1955)

(Brabantiolle.) Jalo herra,
jos hyve kauneutt' on, kirkastusta,
vävynne kirkkaan kaunis on, ei musta.

Back-translation by Kristina Engler:

Noble sir,
If virtue is beauty, brightness,
your son-in-law is brightly beautiful, not black.Comments