Finnish

Translation by Paavo Cajander, at Project Gutenberg, Paavo Cajanderin suomennos ilmestyi v. 1884.

DOGI.

No, olkoon niin. —

Hyv' yötä kaikki! —

(Brabantiolle.) Ja te, jalo herra:

Jos hyve itsessään on kaunistusta, —

Vävynne kaunis ompi eikä musta.

Back-translation by Kristina Engler:

Doge. Well, so be it. -

Good night all! -

(to Brabantio) And you, noble sir:

If virtue as such is beautification -

Your son-in-law is beautiful, not black.

Jylhä, Yrjö (1955)

(Brabantiolle.) Jalo herra,

jos hyve kauneutt' on, kirkastusta,

vävynne kirkkaan kaunis on, ei musta.

Back-translation by Kristina Engler:

Noble sir,

If virtue is beauty, brightness,

your son-in-law is brightly beautiful, not black.